Trelastvareprodukt høvles
Yrkesbeskrivelse

­Fag­operatør i trelast­faget

favoritt ikon

En fagoperatør i trelastfaget jobber med produksjon av trelast.

Fagoperatøren i trelastfaget produserer alle typer trelast. Produksjonen foregår maskinelt og ofte ved bruk av datateknologi. Trelastproduktene lages av tømmer som sages, høvles, profileres og overflatebehandles. 

Eksempler på trelastprodukter:

  • konstruksjonsvirke for bygging av hus og andre byggverk
  • utvendig kledning eller innvendig panel
  • lister til dører og vinduer
  • tre som skal brukes til interiørvarer, innredningsprodukter og forskjellige trekonstruksjoner

Som fagoperatør i trelastfaget må du ha kunnskap om material og verktøy av både manuell, maskinell og digital art. Det stilles strenge krav til helse, miljø og sikkerhet.

Hvor jobber fagoperatører i trelastfaget?

Fagoperatøren er ansatt ved sagbruk, høvlerier og industribedrifter som produserer trelastprodukter

Personlige egenskaper

Du må kunne arbeide selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner. Du må være nøyaktig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i trelastfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber fagoperatørutdannede i trelastfaget som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for fagoperatører i trelastfaget?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Treforedlingsarbeider
Heltid
Alle sektorer
2 387 personer
286 personer
2 101 personer
Ca 222 kr
Ca 205 kr
Ca 224 kr
35 930 kr
33 260 kr
36 330 kr
431 160 kr
399 120 kr
435 960 kr
Ca 222 kr
Ca 205 kr
Ca 224 kr
36 900 kr
33 680 kr
37 440 kr
442 800 kr
404 160 kr
449 280 kr
Ca 227 kr
Ca 208 kr
Ca 230 kr
36 790 kr
33 710 kr
37 220 kr
441 480 kr
404 520 kr
446 640 kr
Ca 227 kr
Ca 208 kr
Ca 230 kr
39 080 kr
35 090 kr
39 640 kr
468 960 kr
421 080 kr
475 680 kr
Treforedlingsarbeider
Deltid
Alle sektorer
498 personer
125 personer
373 personer
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 207 kr
33 360 kr
32 930 kr
33 490 kr
400 320 kr
395 160 kr
401 880 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 207 kr
33 360 kr
32 930 kr
33 490 kr
400 320 kr
395 160 kr
401 880 kr
Ca 205 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
33 230 kr
32 280 kr
33 530 kr
398 760 kr
387 360 kr
402 360 kr
Ca 205 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
34 050 kr
32 860 kr
34 420 kr
408 600 kr
394 320 kr
413 040 kr
Treforedlingsarbeider
Heltid
Privat
2 375 personer
284 personer
2 091 personer
Ca 222 kr
Ca 205 kr
Ca 224 kr
35 920 kr
33 200 kr
36 310 kr
431 040 kr
398 400 kr
435 720 kr
Ca 222 kr
Ca 205 kr
Ca 224 kr
36 870 kr
33 620 kr
37 410 kr
442 440 kr
403 440 kr
448 920 kr
Ca 227 kr
Ca 208 kr
Ca 230 kr
36 780 kr
33 680 kr
37 210 kr
441 360 kr
404 160 kr
446 520 kr
Ca 227 kr
Ca 208 kr
Ca 230 kr
39 070 kr
35 060 kr
39 630 kr
468 840 kr
420 720 kr
475 560 kr
Treforedlingsarbeider
Deltid
Privat
498 personer
125 personer
373 personer
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 207 kr
33 360 kr
32 930 kr
33 490 kr
400 320 kr
395 160 kr
401 880 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 207 kr
33 360 kr
32 930 kr
33 490 kr
400 320 kr
395 160 kr
401 880 kr
Ca 205 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
33 230 kr
32 280 kr
33 530 kr
398 760 kr
387 360 kr
402 360 kr
Ca 205 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
34 050 kr
32 860 kr
34 420 kr
408 600 kr
394 320 kr
413 040 kr
Trelastarbeider
Heltid
Alle sektorer
2 912 personer
191 personer
2 721 personer
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 215 kr
34 730 kr
34 090 kr
34 760 kr
416 760 kr
409 080 kr
417 120 kr
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 215 kr
35 260 kr
34 530 kr
35 300 kr
423 120 kr
414 360 kr
423 600 kr
Ca 219 kr
Ca 213 kr
Ca 219 kr
35 440 kr
34 530 kr
35 500 kr
425 280 kr
414 360 kr
426 000 kr
Ca 219 kr
Ca 213 kr
Ca 219 kr
37 160 kr
35 730 kr
37 260 kr
445 920 kr
428 760 kr
447 120 kr
Trelastarbeider
Deltid
Alle sektorer
904 personer
125 personer
779 personer
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 206 kr
33 360 kr
33 130 kr
33 430 kr
400 320 kr
397 560 kr
401 160 kr
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 206 kr
33 410 kr
33 130 kr
33 500 kr
400 920 kr
397 560 kr
402 000 kr
Ca 209 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 780 kr
33 230 kr
33 860 kr
405 360 kr
398 760 kr
406 320 kr
Ca 209 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
35 130 kr
34 190 kr
35 270 kr
421 560 kr
410 280 kr
423 240 kr
Trelastarbeider
Heltid
Privat
2 911 personer
191 personer
2 720 personer
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 215 kr
34 730 kr
34 090 kr
34 760 kr
416 760 kr
409 080 kr
417 120 kr
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 215 kr
35 260 kr
34 530 kr
35 300 kr
423 120 kr
414 360 kr
423 600 kr
Ca 219 kr
Ca 213 kr
Ca 219 kr
35 440 kr
34 530 kr
35 500 kr
425 280 kr
414 360 kr
426 000 kr
Ca 219 kr
Ca 213 kr
Ca 219 kr
37 160 kr
35 730 kr
37 260 kr
445 920 kr
428 760 kr
447 120 kr
Trelastarbeider
Deltid
Privat
904 personer
125 personer
779 personer
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 206 kr
33 360 kr
33 130 kr
33 430 kr
400 320 kr
397 560 kr
401 160 kr
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 206 kr
33 410 kr
33 130 kr
33 500 kr
400 920 kr
397 560 kr
402 000 kr
Ca 209 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 780 kr
33 230 kr
33 860 kr
405 360 kr
398 760 kr
406 320 kr
Ca 209 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
35 130 kr
34 190 kr
35 270 kr
421 560 kr
410 280 kr
423 240 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Kran

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Snekker som jobber med saging.

Snekker

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper. 

Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren utreder, planlegger og gjennom­fører byggeprosjekter. Ofte er bygg­ingeniøren lederen på en byggeplass.

Industridesigner

Industri­designer

Industri­designere utformer produkter, tjenester, programvarer og systemer for privat næringsliv og offentlig sektor.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.