Trelastvareprodukt høvles
Yrkesbeskrivelse

­Fag­operatør i trelast­faget

favoritt ikon

En fagoperatør i trelastfaget jobber med produksjon av trelast.

Fagoperatøren i trelastfaget produserer alle typer trelast. Produksjonen foregår maskinelt og ofte ved bruk av datateknologi. Trelastproduktene lages av tømmer som sages, høvles, profileres og overflatebehandles. 

Eksempler på trelastprodukter:

  • konstruksjonsvirke for bygging av hus og andre byggverk
  • utvendig kledning eller innvendig panel
  • lister til dører og vinduer
  • tre som skal brukes til interiørvarer, innredningsprodukter og forskjellige trekonstruksjoner

Som fagoperatør i trelastfaget må du ha kunnskap om material og verktøy av både manuell, maskinell og digital art. Det stilles strenge krav til helse, miljø og sikkerhet.

Hvor jobber fagoperatører i trelastfaget?

Fagoperatøren er ansatt ved sagbruk, høvlerier og industribedrifter som produserer trelastprodukter

Personlige egenskaper

Du må kunne arbeide selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner. Du må være nøyaktig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i trelastfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber fagoperatørutdannede i trelastfaget som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for fagoperatører i trelastfaget?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Treforedlingsarbeider
Deltid
Alle sektorer
521 personer
131 personer
390 personer
Ca 198 kr
Ca 195 kr
Ca 199 kr
32 090 kr
31 660 kr
32 300 kr
385 080 kr
379 920 kr
387 600 kr
Ca 198 kr
Ca 195 kr
Ca 199 kr
32 090 kr
31 660 kr
32 300 kr
385 080 kr
379 920 kr
387 600 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
31 720 kr
31 800 kr
31 690 kr
380 640 kr
381 600 kr
380 280 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
32 190 kr
32 100 kr
32 220 kr
386 280 kr
385 200 kr
386 640 kr
Treforedlingsarbeider
Heltid
Alle sektorer
2 411 personer
271 personer
2 140 personer
Ca 215 kr
Ca 199 kr
Ca 217 kr
34 830 kr
32 270 kr
35 190 kr
417 960 kr
387 240 kr
422 280 kr
Ca 215 kr
Ca 199 kr
Ca 217 kr
35 740 kr
32 340 kr
36 290 kr
428 880 kr
388 080 kr
435 480 kr
Ca 219 kr
Ca 201 kr
Ca 221 kr
35 500 kr
32 550 kr
35 880 kr
426 000 kr
390 600 kr
430 560 kr
Ca 219 kr
Ca 201 kr
Ca 221 kr
37 910 kr
33 680 kr
38 450 kr
454 920 kr
404 160 kr
461 400 kr
Treforedlingsarbeider
Privat
2 918 personer
400 personer
2 518 personer
Ca 212 kr
Ca 197 kr
Ca 215 kr
34 330 kr
31 880 kr
34 760 kr
411 960 kr
382 560 kr
417 120 kr
Ca 212 kr
Ca 197 kr
Ca 215 kr
35 000 kr
31 880 kr
35 600 kr
420 000 kr
382 560 kr
427 200 kr
Ca 216 kr
Ca 200 kr
Ca 219 kr
35 000 kr
32 340 kr
35 400 kr
420 000 kr
388 080 kr
424 800 kr
Ca 216 kr
Ca 200 kr
Ca 219 kr
37 150 kr
33 260 kr
37 740 kr
445 800 kr
399 120 kr
452 880 kr
Treforedlingsarbeider
Deltid
Privat
520 personer
131 personer
389 personer
Ca 198 kr
Ca 195 kr
Ca 199 kr
32 090 kr
31 660 kr
32 300 kr
385 080 kr
379 920 kr
387 600 kr
Ca 198 kr
Ca 195 kr
Ca 199 kr
32 090 kr
31 660 kr
32 300 kr
385 080 kr
379 920 kr
387 600 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
31 720 kr
31 800 kr
31 690 kr
380 640 kr
381 600 kr
380 280 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
32 190 kr
32 100 kr
32 220 kr
386 280 kr
385 200 kr
386 640 kr
Treforedlingsarbeider
Heltid
Privat
2 398 personer
269 personer
2 129 personer
Ca 215 kr
Ca 199 kr
Ca 217 kr
34 790 kr
32 220 kr
35 180 kr
417 480 kr
386 640 kr
422 160 kr
Ca 215 kr
Ca 199 kr
Ca 217 kr
35 700 kr
32 290 kr
36 270 kr
428 400 kr
387 480 kr
435 240 kr
Ca 219 kr
Ca 201 kr
Ca 221 kr
35 490 kr
32 520 kr
35 860 kr
425 880 kr
390 240 kr
430 320 kr
Ca 219 kr
Ca 201 kr
Ca 221 kr
37 890 kr
33 650 kr
38 420 kr
454 680 kr
403 800 kr
461 040 kr
Treforedlingsarbeider
Alle sektorer
2 932 personer
402 personer
2 530 personer
Ca 212 kr
Ca 197 kr
Ca 215 kr
34 330 kr
31 880 kr
34 780 kr
411 960 kr
382 560 kr
417 360 kr
Ca 212 kr
Ca 197 kr
Ca 215 kr
35 010 kr
31 880 kr
35 620 kr
420 120 kr
382 560 kr
427 440 kr
Ca 216 kr
Ca 200 kr
Ca 219 kr
35 010 kr
32 360 kr
35 410 kr
420 120 kr
388 320 kr
424 920 kr
Ca 216 kr
Ca 200 kr
Ca 219 kr
37 170 kr
33 280 kr
37 750 kr
446 040 kr
399 360 kr
453 000 kr
Trelastarbeider
Deltid
Alle sektorer
917 personer
117 personer
800 personer
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
31 660 kr
32 640 kr
389 760 kr
379 920 kr
391 680 kr
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 201 kr
32 590 kr
31 660 kr
32 770 kr
391 080 kr
379 920 kr
393 240 kr
Ca 203 kr
Ca 199 kr
Ca 203 kr
32 810 kr
32 200 kr
32 890 kr
393 720 kr
386 400 kr
394 680 kr
Ca 203 kr
Ca 199 kr
Ca 203 kr
34 040 kr
32 930 kr
34 190 kr
408 480 kr
395 160 kr
410 280 kr
Trelastarbeider
Heltid
Alle sektorer
2 849 personer
177 personer
2 672 personer
Ca 207 kr
Ca 202 kr
Ca 207 kr
33 460 kr
32 680 kr
33 530 kr
401 520 kr
392 160 kr
402 360 kr
Ca 207 kr
Ca 202 kr
Ca 207 kr
33 980 kr
32 980 kr
34 070 kr
407 760 kr
395 760 kr
408 840 kr
Ca 211 kr
Ca 209 kr
Ca 212 kr
34 260 kr
33 790 kr
34 290 kr
411 120 kr
405 480 kr
411 480 kr
Ca 211 kr
Ca 209 kr
Ca 212 kr
35 920 kr
35 140 kr
35 970 kr
431 040 kr
421 680 kr
431 640 kr
Trelastarbeider
Privat
3 765 personer
294 personer
3 471 personer
Ca 205 kr
Ca 200 kr
Ca 206 kr
33 270 kr
32 420 kr
33 330 kr
399 240 kr
389 040 kr
399 960 kr
Ca 205 kr
Ca 200 kr
Ca 206 kr
33 660 kr
32 600 kr
33 780 kr
403 920 kr
391 200 kr
405 360 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
33 990 kr
33 290 kr
34 040 kr
407 880 kr
399 480 kr
408 480 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
35 570 kr
34 450 kr
35 660 kr
426 840 kr
413 400 kr
427 920 kr
Trelastarbeider
Deltid
Privat
917 personer
117 personer
800 personer
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
31 660 kr
32 640 kr
389 760 kr
379 920 kr
391 680 kr
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 201 kr
32 590 kr
31 660 kr
32 770 kr
391 080 kr
379 920 kr
393 240 kr
Ca 203 kr
Ca 199 kr
Ca 203 kr
32 810 kr
32 200 kr
32 890 kr
393 720 kr
386 400 kr
394 680 kr
Ca 203 kr
Ca 199 kr
Ca 203 kr
34 040 kr
32 930 kr
34 190 kr
408 480 kr
395 160 kr
410 280 kr
Trelastarbeider
Heltid
Privat
2 848 personer
177 personer
2 671 personer
Ca 207 kr
Ca 202 kr
Ca 207 kr
33 460 kr
32 680 kr
33 530 kr
401 520 kr
392 160 kr
402 360 kr
Ca 207 kr
Ca 202 kr
Ca 207 kr
33 980 kr
32 980 kr
34 070 kr
407 760 kr
395 760 kr
408 840 kr
Ca 211 kr
Ca 209 kr
Ca 212 kr
34 260 kr
33 790 kr
34 290 kr
411 120 kr
405 480 kr
411 480 kr
Ca 211 kr
Ca 209 kr
Ca 212 kr
35 920 kr
35 140 kr
35 970 kr
431 040 kr
421 680 kr
431 640 kr
Trelastarbeider
Alle sektorer
3 766 personer
294 personer
3 472 personer
Ca 205 kr
Ca 200 kr
Ca 206 kr
33 260 kr
32 420 kr
33 330 kr
399 120 kr
389 040 kr
399 960 kr
Ca 205 kr
Ca 200 kr
Ca 206 kr
33 650 kr
32 600 kr
33 780 kr
403 800 kr
391 200 kr
405 360 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
33 990 kr
33 290 kr
34 040 kr
407 880 kr
399 480 kr
408 480 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
35 570 kr
34 450 kr
35 660 kr
426 840 kr
413 400 kr
427 920 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken