Yrkesbeskrivelse

E-sportutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.

E-sport står for elektronisk sport. All sportslig aktivitet som benytter datamaskiner for å utøve sporten eller spillet, er e-sport. E-sport og dataspilling kan også kalles gaming. Les også om idrettsutøver.

Som e-sportsutøver kan du holde på med e-sport i både organisert og uorganisert form. En e-sportsutøver kan delta i ligaer og turneringer.

E-sport består stort sett av videospill-konkurranser med flere spillere, ofte på lag, som konkurrerer mot hverandre. For å bli god, er det vanlig å bruke tid på treningskamper med laget sitt. Som e-sportsutøver kan du spille i flere ulike videospillsjangre, og de fleste er online multiplayer-spill. E-sport har også flere regler og rammer du som utøver må holde deg innenfor.

For å lykkes som e-sportsutøver, kreves det mye øvelse og talent. I tillegg til trening og konkurranse, må du jobbe med markedsføring av deg selv og skaffe sponsorer. Mange e-sportsutøvere er gode formidlere og bygger sin egen tilhengerskare gjennom streaming, der de eksempelvis viser frem egne spillferdigheter. Har du en stor tilhengerskare, kan det øke din markedsverdi for ulike sponsorer. 

Per i dag er det svært få nordmenn som lever av å være profesjonell e-sportsutøver. E-sport har vært stort i Asia og USA i flere tiår, og har de siste årene også vokst i Europa og Norge. 

I Norge er Telenorligaen den største kontinuerlige begivenheten for e-sport. De store internasjonale, profesjonelle turneringene følges gjerne av flere millioner seere rundt om i verden.

Hvor jobber e-sportutøvere ?

Som e-sportsutøver kan du jobbe i egen virksomhet og du må skape inntektene selv. Noen få er ansatt som spiller i et profesjonelt lag.

Personlige egenskaper

Som e-sportsutøver bør du ha god koordinasjon, reaksjonsevne og være flink til å tenke strategisk og taktisk. Det er også viktig å være god i engelsk, både muntlig og skriftlig. Du bør også være flink til å kunne konsentrere deg over lang tid. 

Utdanning

Det er ingen formelle utdanningskrav for å bli e-sportsutøver. Noen folkehøgskoler tilbyr linjer innen e-sport. Flere videregående skoler tilbyr e-sport som et programfag i medier og kommunikasjon, idrettsfag eller studiespesialisering. Det er opp til skolen hvilke programfag som tilbys.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

E-sportutøver i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Sist kvalitetssikret den 05. oktober 2018, av Gamer.no