Hvorfor valgte du dette yrket? 

– Det er ganske tilfeldig. Jeg alltid har vært interessert i at det i skjer ting på jobb og for mange år siden søkte jeg på en stilling som brannmann på Fornebu, og fikk den.  Så ble det utlyst stilling her i Steinkjer hvor jeg kommer fra, og siden har jeg vært her.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Hos oss har vi 12 brannkonstabler som går i turnus . På et vaktskift er vi tre personer på laget, og vi jobber både dagvakter og nattevakter, og én helg i måneden. I løpet av en uke jobber vi cirka 42 timer. En dagvakt begynner klokka åtte og er ferdig halv fire.

Når vi kommer på jobb, går vi over bilene og sjekker at utstyret er i orden. Vi har også overflateutstyr til vann, som flytedrakt, vester, hjelmer, kasteline og masse tau. Vi har ikke dykkere, men vi har oppblåsbare båter og kan redde mennesker som står fast i havet, i elva eller på vann. Andre arbeidsoppdrag kan være å fikse trygghetsalarmer, eller forefallende arbeid som å jobbe opp for kommunen, kjøre ut vann til brønner, ta ned katter i trær og slike ting.

Når utrykningsalarmen går fra 110-sentralen, og vi må ut til en brann eller trafikkulykke, må vi avbryte det vi holder på der og da og reise ut umiddelbart. Da kler vi på oss støvler, jakke og hjelm, som står klart på gulvet utenfor brannbilen. På vei ut prater vi litt i bilen om hva vi kan forvente, og får også beskjeder fra 110-sentralen på radioen vår, som forteller oss litt om skadeomfanget. Er dette en stygg ulykke? Hvor mange er involvert? Du er nødt til å tenke jobb og være fokusert.

Hvis det er en stor brann, går alarmen også ut til de som ikke er på jobb, og da må alle bistå. På en husbrann er det rundt 10-12 personer med, hvis alle har mulighet til å møte. Vi har i tillegg en gjeng på brannstasjonen som jobber deltid, som kan bistå oss når vi har ferie eller det er sykdom. Når vi kommer fram til et hus som står i flammer, må utrykningslederen gjøre en observasjonsrunde for å se hvor vi skal angripe brannen. Det kan være kun et rom som brenner eller hele huset, og det er mange ulike avgjørelser som må tas på kort tid. Vi går bestandig inn to og to hvis vi skal inn å redde folk, i tilfelle det skjer noe med den ene. Er det personer i et brennende hus, går vi alltid inn. Vi har vi mer moderne utstyr nå, blant annet en skjæreslukker, som gjør at vi kan blåse ut farlige røykgasser. I begynnelsen var det mer lav åling inn, som er mye farligere med tanke på farlige gasser, så det har blitt bedre.

Det er et stort spenn i denne jobben. Vi kan gjøre alt fra å ta ned en katt fra et tre til å vaske ut et rom der noen har tatt selvmord. Du vet ikke om du takler dette før du har vært i en slik situasjon, Derfor må du som brannkonstabel være dyktig til å bearbeide ting. I løpet av en karriere blir det mange inntrykk, og disse må du alltid bære med deg. Vi er heldigvis veldig flink til å bearbeide situasjonene vi har vært i, og samles alltid til en debriefsamtale i ettertid. Noen ganger er også politi og ambulanse med på denne samtalen. Da snakker vi om hvordan vi opplevde situasjonen og hvordan det så ut der vi var.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– Du bør være i god fysisk form fordi dette er en fysisk jobb. Det kan jo hende at du må redde en kollega ut av et brennende hus. 

I tillegg skal du ha en god psykisk helse og være rolig og avbalansert. Noen dager er rolige, og andre dager kan være hektiske. Vanskelige situasjoner hvor det har skjedd makabre ting, er noe du må lære deg å takle og leve med. I disse situasjonene, hvis en person for eksempel er klemskadet i en bil og sitter fast, eller er død, i en trafikkulykke, gjelder det å holde fokus om at du er på jobb. Neste dag kan det hende at du skal ta ned en katt fra et tre. En brannkonstabel er nødt til å kunne være fleksibel og omstille hodet mentalt på kort tid.

Du må også kunne fungere i team, for eksempel å tolerere ulike meninger og forskjellig type folk i denne jobben. 

Det er en stor fordel hvis du har fagbrev som håndverker, for eksempel elektriker, rørlegger eller snekker. Vi har bruk for personer som er litt handy og som har prøvd noe annet før. Førerkort for stor bil er også greit å ha. For å ta utdanning på Brannskolen, som ligger i Harstad, må du først søke jobb på en brannstasjon. Denne utdanningen består av ulike kurs på varierende lengde.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Hvis du har klaustrofobi eller høydeskrekk, eller du vil sitte ved en kontorpult hele dagen, er ikke dette jobben for deg. Vi er stadig vekk på farten. I formiddag har jeg allerede vært ute to ganger, det er noe hele tiden.

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Det er variasjonen. Som brannkonstabel vet du aldri hva som skjer når du kommer på jobb. Vi har naturligvis faste ting som å sjekke utstyr, men plutselig får du en alarm om en ulykke, og da må du rette deg inn på dette og tenke på hva du skal møte. Dette er et yrke med vidt spenn.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Det er hvis det ikke skjer noen ting. Jeg er en person som vil ha noe å gjøre hele tiden.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Rolige mennesker som liker spenning og utfordring på jobb.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Du kan bli utrykningsleder. Det vil si at du er sjef på vaktlaget som er på jobb akkurat da. Videre kan du bli beredskapsleder, det vil si at du styrer hele avdelingen. I vårt tilfelle gjelder det flere kommuner. Hvis de mangler en røykdykkerflaske i en annen kommune, er det beredskapslederen som har det overordna ansvaret. Det er også mulig å jobbe på større brannstasjonene som i Oslo, det er mange flere hendelser.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Selve grunnlønna er ikke veldig høy, men på grunn av turnus , natt,- helg,- og helligdager, får vi ganske mye tillegg. Holder du kurs i tillegg, kan lønna bli opp mot 700.000 kroner. Jeg anslår at en gjennomsnittlig lønn for en brannkonstabel derfor ligger mellom 600.000 og 700.000 kroner.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Det er ikke så stor utskifting i denne bransjen. Folk blir i denne jobben. Men på landsbasis lyses det ut jobber, så hvis du er villig til å flytte på deg, er det absolutt jobbmuligheter. 

hvis en person for eksempel er klemskadet i en bil og sitter fast, eller er død, i en trafikkulykke, gjelder det å holde fokus om at du er på jobb.
Du vet ikke om du takler dette før du har vært i en slik situasjon, Derfor må du som brannkonstabel være dyktig til å bearbeide ting.