Kvalitetssikret av Faglig råd for frisør, blomster, interør og eksponeringsdesign 23. februar 2022

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.

Arbeidsoppgaver

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeidar til små og store hendingar og arrangement.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein blomsterdekoratør:

  • lage bukettar og dekorasjonar, som for eksempel fødselsdagsbukettar, brudebukettar, bårebukettar og kransar
  • dekorere rom og lokale til seremoniar og høgtider, både innan- og utandørs
  • betene kundar og ta imot bestillingar
  • rydde og halde orden i butikklokala

I dette yrket må du vere ein kreativ og god handverkar med sans for estetikk. Du må ha god kjennskap til korleis levande plantemateriale veks og skal blir stelt, og også ha kunnskap om andre materialar og gjenstandar som brukast i bukettar og dekorasjonar.

Det er viktig å vere fagleg oppdatert på trendar, moter og design i faget. Du vil ofte måtte løyse arbeidsoppgåver på kort tid, så det er viktig å vere løysingsorientert og effektiv i alle deler av arbeidet. 

Som blomsterdekoratør er du vanlegvis også butikkarbeidar, og har tett kontakt med kundar og kollegaer. Kundekontakt og marknadsføring av fag og fagkunnskap er dermed svært viktig i det daglege arbeidet. 

Hvor jobber blomsterdekoratørar ?

Blomsterdekoratøren jobbar først og fremst i blomsterbutikkar, men kan òg jobbe for ulike tilstelninger og arrangement.

Intervjuer

Portrettbilde av Ingrid Marie Aarre

Blomsterdekoratør

Ingrid Marie Aarre

Inger Marie Aarre hadde deltidsjobb i blomsterbutikk. Hun ble så engasjert at hun valgte bort opprinnelige studier og ble blomsterdekoratør.

Viktige egenskaper

Ein blomsterdekoratør må vere kreativ og ha sans for form og farge. Du må vere serviceinnstilt, god på kundebehandling, løysingsorientert og ha interesse for handverk, planter og natur. Sidan du møter menneske i alle stadium av livet, må du vere imøtekommande og empatisk. Du må også vere interessert i moter og trendar.

Lønn

Utdanning

Å bli blomsterdekoratør med fagbrev tar fire år. Først går du to år på vidaregåande skole, deretter to år i praksis. 

Du som har fullført eitt år på vidaregåande, kan ta resten av blomsterdekoratørutdanninga som fagskoleutdanning som voksen, på heil- eller deltid.

Alternativt kan opplæringa gjennomførast som fire års opplæring i bedrift.

Etter- og vidareutdanning

Du kan ta meisterbrev i blomsterdekoratørfaget. Les meir om meisterbrev
Det finst også fleire relevante studium på fagskolenivå. Oversikt over fagskoleutdanning 

De som jobber som blomsterdekoratørar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant blomsterdekoratørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 416901 - Blomsterdekoratørfaget, Vg3 (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med blomsterdekoratørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5222101 - BLOMSTERDEKORATØR

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.