Barnevernspedagog

– Jobben min går ut på å utøve den daglige omsorgen for ungdommene og skape god struktur i hverdagen deres, sier Simen Risbøl.
Portrettbilde av barnevernspedagog Simen Risbøl
Simen Risbøl, 33 år
Barnevernspedagog og miljøterapaut
Humana barnevern, Harstad
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Hvis du har masse kjærlighet og omsorg å gi, vil du passe veldig bra i yrket.»
― Simen Risbøl
Intervju:
Sigrid Hegge Eriksen
Publisert: 17.08.2021
«Hvis du har masse kjærlighet og omsorg å gi, vil du passe veldig bra i yrket.»
― Simen Risbøl
«Det å hjelpe mennesker i sårbare situasjon er utrolig givende.»
― Simen Risbøl

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var litt tilfeldig at jeg ble akkurat barnevernspedagog, men jeg visste at jeg ville jobbe med mennesker. Jeg vurderte ulike studier som vernepleier og sykepleier, men det ble barnevernspedagog og jeg fant ut at dette yrket passet meg mye bedre enn jeg hadde sett for meg.

Image
Ung mann står med ryggen til sammen med en ungdom og klapper en elg bak et gjerde.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber på en institusjon som fungerer som et hjem for tvangsplassert ungdom som sliter med atferdsproblematikk, for eksempel på grunn av rus. Ungdommene som bor her, er mellom 13 og 19 år. Jobben min går ut på å utøve den daglige omsorgen for ungdommene og skape god struktur i hverdagen deres. Det er de små tingene i hverdagen, som andre kanskje tar for gitt, som kan være kjempeviktige for ungdommene jeg jobber med. Vi kjører dem på dagtilbud, får mat på bordet, og noen ganger drar vi på turer og gjør andre aktiviteter.

Vi jobber også mye med følelsesuttrykkene til ungdommene. Det er en grunn til at de har den adferden eller de problemene de har. Med miljøterapi prøver vi å hjelpe dem med disse problemene. Det finnes ungdommer som kommer til oss som ikke har for vane å spise middag sammen. Bare det å spise middag sammen kan hjelpe dem i livet deres, sammen med rutiner og faste rammer. Samtidig er det viktig å prate om tingene som er vanskelige og tøffe, men dette krever en god relasjon i bunnen.

Jeg jobber medlever-turnus, som betyr at jeg er har lengre perioder med jobb etterfulgt av lengre perioder med fri. Jeg kan for eksempel være på jobb i tre døgn deretter ha fri i syv døgn. Dette er en bra ordning for ungdommene som bor her. Hvis du blir uvenner med noen, må du også bli venner igjen fordi du skal være sammen i flere dager.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

Du må ha bachelor i Barnevernspedagogikk. Da har du sikret deg jobb, samtidig som at du har mange muligheter til å spesialisere deg og videreutdanne deg med mastergrad.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Før du blir barnevernspedagog, må du ta et lite dypdykk i deg selv og finne ut hvordan og hvorfor du er blitt den du er i dag. Du bør ha bearbeidet sine egne vanskeligheter, fordommer og ting du har opplevd. For når du skal hjelpe andre som har det vanskelig, bør du være ferdig med dine egne problemer. Du møter barn og unge som har blitt gjort utenkelige ting med. Dette er krevende, og du må kunne bære med deg deres vanskeligheter videre. Du må være forberedt på å møte deres smerteuttrykk, da de kan uttrykke seg ekstremt noen ganger.

Hva liker du best med dette yrket?

– Det er relasjonene jeg får til menneskene og opplevelsene jeg opplever. Livet handler om meningsfylte relasjoner og det å hjelpe mennesker i sårbare situasjon er utrolig givende. Vi drar mye på fine turer med ungdommene, noe som er veldig artig. Vi drar til Lofoten og vi går fjellturer og drar på fisketur. Det å oppleve ting sammen på den måten er veldig fint.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er lønnen. Selv om vi er risikoutsatte og står i mange krevende og vanskelige situasjoner, er lønnen lav. Vi gjør er en så viktig jobb og lønnen er lavere enn den burde vært, mener jeg.

Image
Ung mann i mørk t-skjorte sitter ved et bord og spiller kort

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg tenker at hvis du har masse kjærlighet og omsorg å gi, vil du passe veldig bra i yrket. Er du en empatisk person som er god på å skape relasjoner til andre mennesker, vil det være en styrke. Det er også fordelaktig med egenskaper som tålmodighet, tilpasningsdyktighet og det å tåle at ting kan forandre seg fra det ene sekundet til det andre. Du bør også være god til å skape tillit.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det finnes mange andre muligheter innenfor yrket. Det virker som at kompetansen vi har blir mer og mer satt pris på og ønsket flere steder. Det trengs barnevernspedagoger til skoler og barnehager, ulike barnevernstjenester og hos Nav. Du kan jobbe i forebyggende enheter, være utekontakt, jobbe på familievernkontor eller i rusbehandling. Det er tydelig at det er et større behov for barnevernspedagoger og det finnes mange forskjellige muligheter. Du kan også ta master, som vil åpne enda flere muligheter. Ofte vil du kunne få videreutdanning tilrettelagt via arbeidsgiver.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønnen er på omkring 400 000 kroner i året. I deler av yrket får vi kompensert for ugunstig arbeidstid. Jeg jobber en turnus der jeg jobber mer enn det som egentlig er lov, og da får jeg tillegg for det. Med tillegg kan du oppnå en lønn på 500.000 kroner eller mer.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Du får lett jobb som barnevernspedagog og det ser ut som det blir mer behov fremover. Jeg synes at det er fint at vi blir satt mer pris på. Vi sitter på viktig og aktuell kompetanse som trengs i mange deler av samfunnet.

Tilhørende utdanninger

Barnevern

Barnevernspedagogutdanning er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Finn studier