Image
En kirurg ser til et for tidlig født barn i en inkubator. Inkubatorer brukes til for tidlig fødte (premature) barn, eller barn som er syke.

Yrkesbeskrivelse

Barnekirurg

En barnekirurg er en lege som har spesialisert seg på operasjoner hos barn.

Barnekirurgen behandler medfødte misdannelser, skader og sykdommer hos nyfødte, spedbarn, barn og ungdom.

Som barnekirurg opererer du i brystkasse, mage og tarmsystemet, urinveiene og du fjerner svulster. Du kan også operere i andre organsystemer – utenom hjerte, skjelett og sentralnervesystem.

En del operasjoner på barn, som blindtarmsbetennelse, foretas ofte av andre kirurger, mens barnekirurgen tar seg av mer komplekse tilstander og operasjoner på nyfødte. Operasjon av medfødte misdannelser hos barn er en av de vanligste arbeidsoppgavene.

Vanlige arbeidsoppgaver for barnekirurgen:

  • behandle medfødte misdannelser og skader
  • gi råd og veiledning til foreldre og barn
  • gjøre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning

Kontakt og samarbeid med kollegaer, pasienter, pårørende, andre spesialister og andre yrkesgrupper er en viktig del av jobben.

Barnekirurgen samarbeider tett med sykepleierebarneleger, anestesileger, kirurger, patologer og andre legespesialister.

Hvor jobber barnekirurger ?

Barnekirurgen jobber ved barnekirurgisk spesialavdeling på større universitetssykehus.

Personlige egenskaper

Som barnekirurg er det viktig at du liker å jobbe med mennesker. Du må lytte til både dine pasienter og deres foreldre, og kunne sette deg inn i deres situasjon. Du må kunne håndtere foreldre i en svært sårbar situasjon, handle hurtig i krisesituasjoner og alltid ha et helhetsblikk. Du må også ha særskilt gode praktiske ferdigheter og kommunikasjonsevner.

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Hva jobber medisinutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

  • 763101 - Cand.med.-utdanning
  • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
  • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits

Bedrifter

Barnekirurg i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2221108 - KIRURG

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 15. november 2022, av Norsk barnekirurgisk forening