Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var veldig tilfeldig. På videregående gikk jeg bygglinjen, og tenkte egentlig å gå påbygg. Jeg hadde ikke hørt så mye om mulighetene for å jobbe i jernbanen, men etter at jeg var på en presentasjon om banemontørfaget på videregående, syntes jeg det virket veldig interessant og søkte meg inn på banemontørfaget. 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Vi har veldig varierte arbeidstider, men en helt vanlig arbeidsdag er gjerne fra klokken 07.00 til 14.30. Da gjør vi forskjellig vedlikehold på jernbanen, som å bytte skinner og sviller, og andre ting som slites på jernbanen. Noen ganger må vi jobbe natt og andre ganger må vi arbeide akutt, som vil si at vi må fikse noe med en gang. Når vi jobber natt er det fordi at det går så masse tog på dagtid, og det vi gjør på nattarbeid trenger vi gjerne litt mer tid på, som for eksempel sveising. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– Man må først gå to år på bygg- eller anleggsteknikk på videregående, og deretter er det to år i lære etter det. Går man byggteknikk er det to og et halvt år som lærling etter videregående. 

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Vi jobber jo veldig mye ute, og er man ikke alt for glad å jobbe ute i regn og dårlig vær er dette kanskje ikke den mest optimale jobben. En annen ting er at vi jobber nattarbeid, så om man sliter med å legge om døgnet kan jo det bli vanskelig. Også er det en fysisk tung jobb og en stressende jobb i noen situasjoner. Vi må bli ferdig med arbeidet vårt før det kommer et tog, og det kan skape stressende situasjoner som man må kunne takle bra. 

Hva liker du best med dette yrket?

– Jeg liker det aller meste, men om jeg skal nevne noe er det kanskje det at vi gjør så mye forskjellig. Det er veldig mye langs jernbanen som vi skal holde ved like. Det synes jeg er veldig kjekt. Vi ikke går til det samme hver dag. Man vet liksom ikke helt hva man møter på neste dag. Også liker jeg at man utfordrer seg selv – at det er nye ting man skal lære. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er faktisk ingenting jeg ikke liker. 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må være glad i fysisk arbeid. Også må du være tilgjengelig, vi jobber jo til veldig forskjellige arbeidstider. Plutselig må vi ut på et akutt oppdrag hvis det skjer noe feil på jernbanen. Det en fordel å være positiv, være god på å samarbeide og være glad i lære. I starten er det veldig mye nytt man skal lære seg, og ganske annerledes enn det man har lært på skolen. I løpet av lærlingtiden bruker man til sammen cirka én måned på det som heter Jernbaneskolen, der man går gjennom teori om jernbanen. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det finnes jo forskjellige firma man kan jobbe i som banemontør. Eller så kan man gå videre på lokfører og begynne å kjøre tog. Man kan også bli skinnesveiser, som sveiser sammen skinnene på jernbanen.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Grunnlønnen ligger vel rundt 450.000, også øker den etter hvor lenge man jobber. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg mener det er gode muligheter med å jobbe i jernbanen. Det skal satses på jernbane, og da er det jo naturlig at det trengs banemontører. 

Som banemontør må man være glad i fysisk arbeid og forberedt på å jobbe til veldig varierte arbeidstider.
Det satses på jernbanen, og da er det naturlig at det trengs banemontører.