Reidun Heikvam er audiopedagog.

YrkesintervjuAudiopedagog favoritt ikon

Reidun Heikvam hjelper de som lever med øresus og nedsatt lyd-toleranse. – Et smalt fagområde passer meg bra, fordi jeg liker å fordype meg, sier hun.

Reidun Heikvam
41 år
Audiopedagog
Audiopedagogen.no, Oslo

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg ville jobbe med folk og har alltid hatt stor tro på menneskers potensial. Fordi jeg var nysgjerrig og interessert i folks historier tok jeg bachelor i spesialpedagogikk. Underveis fant jeg ut at jeg ville studere audiopedagogikk. Hørselen er en utrolig sans, og blandingen av det medisinske, psykologiske, tekniske og pedagogiske fascinerte meg. Et smalt fagområde passer meg dessuten bra, fordi jeg liker å fordype meg. 

20180516_123001.jpg

Reidun Heikvam holder foredrag om hørsel.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg har spesialisert meg på tinnitus, altså øresus, og hyperakusis, overfølsomhet for lyd. Jobben min er todelt. Jeg holder foredrag om mestring for dem som har øresus og overfølsomhet for lyd. Det gjør jeg på rehabiliteringssentre, sykehus, hjelpeorganisasjoner, arbeidsplasser og skoler i hele landet. 

Den andre delen av jobben er å ta imot pasienter på klinikken som jeg driver. Pasientene henvises av spesialisthelsetjenesten og øre-, nese-, halsleger. Pasientene kommer fra hele landet, og de første timene er hos meg på kontoret. Slik etablerer vi tillit og trygghet. Etter dette kan vi fortsette behandlingen enten på telefon eller ved at de fortsetter å komme til klinikken.

Jeg begynner med en bred kartlegging av pasientens historie og hørselsutfordringer. Så gir jeg informasjon om utfordringene, og sammen finner vi fram til et behandlingsopplegg. Det tilpasses ut ifra den enkeltes behov og justeres fortløpende. Alle pasienter er unike og har ulike utfordringer. Det er heldigvis gode prognoser og rundt 80 % får en stor bedring.

Øresus og overaktiv hørsel er ofte et tegn på at mennesker har kjørt seg selv for hardt, og da kommer de gjerne til meg. Lite søvn over lang tid kan også være grunnen. For andre kan det være stress, press, en vanskelig oppvekst eller vonde opplevelser. Jeg holder stort fokus på mestringsfølelse hos den enkelte. Øresus kan komme og gå litt, og det å lære seg å ignorere lyden er en stor del av behandlingen. Jeg lærer også noe nytt hele tiden i møte med pasienter.

Jeg har drevet for meg selv i fire år. I løpet av disse årene har jeg fått et bredt tverrfaglig nettverk. Det betyr mye å ha andre fagfolk å jobbe med, diskutere med og utvikle seg sammen med. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok bachelorgrad i spesialpedagogikk og mastergrad med fordypning i audiopedagogikk. Etter masterstudiet kom jeg ut med en verktøykasse jeg måtte lære å bruke. Du kan også søke masterstudiet hvis du er utdannet lærer, barnehagelærer eller barnevernspedagog. Du kan også søke master hvis du har praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke for utålmodige mennesker og de som ikke har respekt for andres historier. Faglig tyngde, trygghet og god formidlingsevne er selve grunnmuren i faget audiopedagogikk.

Hva liker du best med yrket ditt?

– At jeg får muligheten til å lære mye, og at jeg får formidle kunnskap. Jeg bli hele tiden bedre på det jeg driver med. Det er en gave å bidra til at folk mestrer utfordringer og får det bedre.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg har lært meg at det er fint å innrømme at jeg ikke alltid har alle svar, men at jeg gjerne vil være med å finne det ut. Flere av mine pasienter har enormt mye kunnskap, og noen ganger har de lest seg opp på ting jeg ikke har fått med meg. Det blir interessante og fine samtaler, og jeg dykker ned i artikler og programmer de gjerne vil dele med meg. Fordi jeg driver for meg selv kan det blir sene kvelder og veldig mye jobb. 

20180515_170018_1.jpg

Reidun Heikvam med en pasient på klinikken.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det kommer godt med å være litt fagnerd, og samtidig være imøtekommende og serviceinnstilt. Da stiller du deg åpen for påfyll og deling av kunnskap. Du bør være trygg, tydelig og god på formidling. Fleksibilitet kommer godt med, og du må ikke være dømmende i møte med mennesker. Du må heller ikke bli skremt av folks livshistorier og følelser. Det er mange historier der ute og å ha vært ute en vinternatt selv kommer godt med. Du kommer langt med å være hyggelig og aller helst ha det litt morsomt. Del gjerne litt av egne erfaringer og le av seg selv innimellom, sammen med andre. Det er fint.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan jobbe på NAV, sykehus, hjelpemiddelsentralen, skoler for hørselshemmede, eller med hjelpemidler. Du kan også starte for deg selv hvis du kan jobbe jevnt og trutt og klarer deg i motbakker. Ellers er det forskning som gjelder. Det er absolutt ikke et minus å lære seg tegnspråk.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– En begynnerlønn som spesialpedagog er rundt 520 000 kroner i året. Få blir audiopedagoger for pengenes skyld, men som i andre yrker så lønner det seg å jobbe hardt. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Min erfaring er at det er få stillinger som lyses ut. Derfor er det fint å ha for eksempel spesialpedagogikk i bunnen. Der har du flere bein å stå på.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Blandingen av det medisinske, psykologiske, tekniske og pedagogiske fascinerer meg.
    • Jeg tok bachelorgrad i spesialpedagogikk og mastergrad med fordypning i audiopedagogikk.
    • Det er en gave å bidra til at folk mestrer utfordringer og får det bedre.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser