Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid vært opptatt av naturen. Som barn gikk jeg i speideren, og lærte fort å sette pris på å kunne bruke skogen rundt meg. Jeg er oppvokst her på Ski med store grønne områder rundt. Naturen rundt meg, samt en tidlig interesse for samfunnsfag var en kombinasjon som gjorde at jeg til slutt endte i dette yrket.

På videregående skole tok jeg samfunnsfag, og etter dette tok jeg faget «natur og menneske» på Blindern (Universitetet i Oslo/UIO). Senere gikk jeg på distriktshøyskolen i Bø i Telemark. Der studerte jeg natur- og miljøvern med geologi, vegetasjonslære og arealplanlegging i tre år.

Etter dette hadde jeg en plan om å studere geografi på Blindern. Ved en tilfeldighet møtte jeg en som studerte på siste året som landskapsarkitekt, i Ås. Han anbefalte meg å studere i Ås for å bli arealplanlegger. Siden jeg allerede hadde en del relevant utdanning, valgte jeg å studere enkeltfag som kunne lede frem til den utdanningen jeg ønsket. Jeg studerte arealplanlegging, planjus, eiendomsfag, tekniske fag (matematikk, statistikk, oppmåling) og naturfag. Utdanningen der endte med en masteroppgave som het «planlegging for spredt bosetting».

Jeg var heldig å få tilbud om jobb i egen kommune, og jeg har jobbet her i 30 år nå.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jobben min dreier seg om hvordan et område skal se ut. Samfunnet er hele tiden i utvikling. Som arealplanlegger er jeg med på å forvalte og utvikle alle slags arealer i kommunen. Jobben handler både om å bevare naturen, og å utvikle områder slik at vi har nok av for eksempel boliger, skoler, veier, lekeplasser og parker.

Jeg er med på å påvirke hvor det skal bygges, og hvor det ikke skal bygges. I Nordre Follo kommune, har vi store jordbruksarealer, mye skog, og vassdrag. Samtidig flytter det mye folk hit, og vi trenger plass til at alle kan ha et sunt og trivelig miljø å bo i.

Avdelingen min «byutvikling og arealplanlegging» jobber tett opp mot politikere. Hvert 4. år vedtas en ny kommuneplan. Denne peker ut kursen vi skal holde, i forhold til arealbruken i kommunen. En slik plan, tar alltid utgangspunkt i den gamle planen. I vår kommune har vi holdt en ganske jevn linje helt siden 70- tallet.

Kommunen får også føringer fra både staten og fylkeskommunen. En kommune er en del av resten av landet, og vi kan ikke bare kjøre på med egne planer. Nordre Follo har med årene blitt en forstad til Oslo. Det betyr at vi må kunne legge til rette for boligutbygging. Det er mye å tenke på når man skal bygge nytt. Vi ønsker jo at folk skal trives. Derfor må vi jobbe tett sammen med boligutviklere, slik at de lager boliger der folk har det fint. I kommunen er det vedtatt å bygge i sentrum i stedet for å bygge i de grønne områdene rundt oss. At vi bygger i sentrum, betyr at vi må bygge tett og da er det blokker som er løsningen. Blokker er høyere en hus, og vi må planlegge disse helt ned til å passe på at alle som bor i leilighetene får nok sol. I tillegg skal vi ha grønne lunger, lekeplasser og universell utforming.

Med flere innbyggere følger også behov for eksempel skoler, veier og kollektivtrafikk. Sier kommunen ja til å bygge nye boliger, må vi også ha plass og penger til å bygge det som følger med. Det krever mye planlegging, som altså er min jobb.

Samarbeid med politikere er en viktig del av jobben. Jeg som arealplanlegger, har mitt fagfelt som jeg har hatt i mange år. Jeg er godt kjent med området, både på grunn av jobben min og fordi jeg er født og oppvokst her. Politikere har mange flere felt de skal jobbe med, og har ikke nødvendigvis utdannelse innen disse fagene. Her kommer jeg inn med nødvendig informasjon til dem.

Hva kreves for å kunne jobbe i dette yrket?

– Først og fremst må du være samfunnsengasjert og ha riktig utdanning. De fleste her på avdelingen, har en master i et relevant fag. Disse fagene er blant annet samfunnsvitenskap, geografi, naturforvaltning og arealplanlegging. Noen er utdannet landskapsarkitekter og andre er sivilingeniører. Når du jobber her må du også kunne en del om universell utforming.

Av egenskaper må du være god til å samarbeide, og du må like å jobbe sammen med andre mennesker. Dette er ikke en jobb du gjør alene.

Jeg møter mange interesser i jobben min. I mange tilfeller berører mitt område økonomiske interesser. Det kan være at en grunneier ønsker å tjene store penger på tomtesalg, men at vi må si nei. Da kan det fort komme en skyllebøtte. Det er viktig å ha faglig tyngde.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Yrket krever en lang skolegang, gode samarbeidsevner og et stort samfunnsengasjement. Dersom du ikke har disse egenskapene, så styr unna.   

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg setter stor pris på å kunne være med å påvirke hvordan kommunen skal se ut. Både som innfødt, innbygger og som en samfunnsengasjert person. Arbeidet er meningsfylt, spennende og varierende i et hyggelig miljø.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Avdelingen vår er satt til å tenke langsiktig. Vi skal lage varige planer. Av og til kan jeg bli noe oppgitt over politikere som tilsynelatende ikke forstår det ansvaret de har for årene som ligger langt frem i tid. De kan mangle det langsiktige perspektivet som jeg i min yrkesgruppe har. Politikere kan også være overambisiøse med å ha for mange store prosjekter på en gang. Noen ganger gjør politikerne vedtak som går imot kommuneplanens føringer. Det gir store faglige utfordringer.

Folk som kverulerer på negative vedtak, er heller ikke det morsomste jeg vet.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale dette yrket for?

– Hvis du er samfunnsengasjert, opptatt av natur og folk, og har de rette egenskapene ellers, kan dette være drømmejobben din. I denne jobben kan du være med på å påvirke samfunnet i stor grad.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor dette yrket?

– Som arealplanlegger kan du jobbe i det offentlige (kommune, fylkeskommune, stat eller departement). Du kan også få jobb hos private konsulentfirmaer eller hos større arkitektkontorer. Yrket kan variere mye etter hvor du jobber. Å jobbe i en liten bygd langt utenfor de store byene, er veldig forskjellig fra å jobbe i et presset område rett ved Oslo.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønna spenner fra ca. 550 000 for nyutdannede masterstudenter, og opp til ca. 750 000 for de med lang erfaring.

Hvordan er sjansen til å få jobb i dette yrket?

– I dette yrket får du jobb. Du må riktignok være innstilt på å flytte på deg, eller pendle.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.