Yasmin Berg Awan er arealplanlegger.

YrkesintervjuArealplanlegger favoritt ikon

Yasmin Berg Awan er med på å bestemme hvordan det skal se ut rundt oss. Som arealplanlegger må hun kunne juss og være tålmodig. Det kan ta lang tid å lage en plan for noe som skal bygges.

Yasmin Berg Awan
28 år
Arealplanlegger
HR Prosjekt i Oslo

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg visste ikke hva jeg skulle bli. Så leste jeg om byplanlegging på nettsidene til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og tenkte; hvorfor ikke prøve? I studietiden pendlet jeg fra Oslo til Ås hver dag. Å reise med toget fra en hovedstad med stor byutvikling til landlige Ås gjorde det jeg studerte enda mer spennende. Forskjellene mellom de to stedene var et godt eksempel på mulighetene man har som arealplanlegger. Jeg er veldig glad for at jeg tok et profesjonsstudium. Det var strake veien til masterutdanning og et håndfast yrke.

img_9738.jpg

Yasmin Berg Awan på arbeidsplassen i Bjørvika i Oslo.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber i et tverrfaglig konsulentselskap. Vi leverer tjenester gjennom et helt prosjekt, fra de helt første analysene – til et bygg er klart til bruk.

Det er mange beslutninger som skal tas før noe kan bygges. Hovedoppgaven min er å lage såkalte reguleringsplaner, hvor det står hva som kan gjøres på akkurat det stedet noen vil bygge. For å lage en reguleringsplan bruker jeg et tegneprogram som heter Focus arealplan. Kommunen har allerede en reguleringsplan, også tegner jeg inn forandringer i den. Vi blir kontaktet av både offentlig og private aktører som vil bruke et område på en annen måte enn den gamle reguleringsplanen tillater. Det kan være alt fra én eiendom og et hus, til et stort område. Jeg jobber tett opp mot kommunen og grunneierne. Et prosjekt begynner alltid med et oppstartsmøte med kommunen. De bestemmer om vi kan gå videre. Når vi har fått tillatelse kan vi lage et planforslag. Det betyr blant annet å lage en såkalt risiko- og sårbarhetsanalyse av den endringen som vi ønsker å gjøre. Da finner jeg ut hvordan mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner vil blir preget av det som planlegges. Kommunen kan godta endringene i reguleringsplanen når plan- og bygningsloven blir fulgt og når ingen har innvendinger. Fra vi starter til kommunen vedtar ny reguleringsplan tar det omtrent et år. 

Jeg vil si at yrket er en blanding av å være arkitekt og jurist. Det er mye juss blandet sammen med hensynet til natur-, miljø- og landskapsgeografi. 

Jeg har jobbet her i ni måneder og har allerede vært borti mange spennende prosjekter. Akkurat nå jobber jeg med endringer i en reguleringsplan på et hyttefelt i Hol kommune. Hyttefelt er sårbare fordi folk for eksempel vil ha nye hytter i nærheten som sperrer utsikten. 

På litt sikt håper jeg å være med på et stort samfunnsprosjekt som for eksempel ny T-bane. Det skjer mye i samfunnet og det er bra for oss som jobber med arealplanlegging.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har tatt et femårig profesjonsstudium i by- og regionplanlegging på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Studietiden på Ås gikk så fort at jeg utsatte jobbsøking et år, og reiste til England og tok en ny master i prosjektledelse i bygg og anlegg.

Tittelen arealplanlegger er ikke beskyttet, men jeg tror de fleste arbeidsgivere ser etter folk med masterutdanning. Det er mange veier til dette yrket. Mange tar bachelor og master på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Arkitekter kan drive med arealplanlegging i kombinasjon med andre oppgaver.

For å satse bør du minimum ha samfunnsinteresse og engasjement.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke for dem som er utålmodige og vil ha action. En planprosess tar lang tid. Dagene er ganske like, men du må være god på å koordinere, skrive og kommunisere. Liker du ikke en stillesittende jobb, så er ikke dette et bra yrke for deg. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er kult å kunne ta del i hvordan ting skal bli – og å vite at jeg er med på å gjøre et område best mulig. Det er godt å vite at jeg og min kunnskap er med på å forme noe nytt.

Hva liker du minst med yrket ditt?

–  Byråkratiet kan til tider være en tålmodighetsprøve.

img_9727.jpg

Arealplanlegger Yasmin Berg Awans hovedoppgave er å lage nye reguleringsplaner.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Alle mulige slags folk egentlig. Det er stor takhøyde for alle typer mennesker. Som nevnt er samfunnsinteresse og engasjement viktig for å drive med arealplanlegging. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er muligheter i det offentlige, for eksempel som saksbehandler i kommuner. Store organisasjoner som Statens vegvesen og Bane NOR har ofte egne folk som lager plankart. Noen arkitektkontor har også egne arealplanleggere.

Jeg jobber selv i et konsulentfirma. De jeg studerte med på NMBU har jobber både i det offentlige og det private.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg tjener 575 000 kroner i året med snart to års erfaring.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg tror de er gode. Arealplanleggere er ettertraktet. Jeg fikk jobb veldig fort og tror alle fra mitt kull har en relevant jobb. 

    • Jeg er veldig glad jeg tok et profesjonsstudium. Det var strake veien til masterutdanning og et håndfast yrke.
    • Jeg vil si at yrket er en blanding av å være arkitekt og jurist.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser