Apoteker

Det foregår så mye mer bak kassa på et apotek enn det kundene forestiller seg, smiler apoteker Christoffer Lamøy.
Apotekeren smiler stort i sitt nystartede apotek.
Christoffer Lamøy, 31 år
Apoteker
Boots apotek Vika i Oslo
«Jeg hadde et ønske om å utfordre meg selv, og etter noen år som farmasøyt ble jeg tilbudt en jobb som apoteker.»
― Christoffer Lamøy
Intervju:
Bente Delmas
Publisert: 01.08.2022
«Jeg hadde et ønske om å utfordre meg selv, og etter noen år som farmasøyt ble jeg tilbudt en jobb som apoteker.»
― Christoffer Lamøy
«Apotekbransjen er i stor utvikling og jeg syntes det er spennende at vi tilbyr stadig nye tjenester som gjør hverdagen enklere for folk flest.»
― Christoffer Lamøy

Hvorfor valgte du å bli apoteker? 

– Jeg utdannet meg til farmasøyt fordi jeg likte realfag. Jeg bestemte meg deretter for å bli apoteker fordi jeg så at det var gode muligheter for å få seg en godt betalt jobb. I tillegg har jeg jobbet mye i butikk med kundebehandling, og dermed visste jeg at jeg likte den delen av jobben.

Jeg hadde et ønske om å utfordre meg selv, og etter noen år som farmasøyt ble jeg tilbudt en jobb som apoteker. Jeg så at stillingen kom til å bli lærerik og slo til. Nå er jeg apoteker på et helt nyoppstartet apotek og jobber med turnusplanlegging, økonomi, rekruttering, opplæring av ansatte og mye mer. I dag kan jeg bestemme mye av min egen arbeidsdag. Det passer meg bra og det er veldig spennende å være med på å drifte et nytt apotek.

Image
Apotekeren ekspederer en kunde ved disken.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Det går nøyaktig fire sekunder fra jeg låser opp døra til jeg setter på kaffen. Den er ufattelig viktig! Når kaffen koker, gjør jeg daglige åpningsrutiner. Det innebærer å telle kassen fra i går, sjekke temperaturer på kjøleskap, og generelt gjøre apoteket klart for dagen. Jeg jobber på et lite sentrumsapotek med få ansatte, og mine dager består først og fremst av kundeekspedering.

Mellom kundebehandlingene gjør jeg administrative oppgaver. Det er økonomi, planlegging av turnus og logistikk. Ellers tar jeg meg noen runder i butikken og rydder litt og teller varer. Med få ord gjør jeg alt fra å drifte apoteket til å bestille binders og bytte lyspærer. Det er veldig spennende å være apoteker på et splitter nytt apotek. Vi må bygge opp kundegrunnlaget fra bunnen av og det er umulig å si hvordan det går om noen år. Jeg må ta de rette valgene i Oslo sentrum. Det er ingen enkel jobb. 

Apotekbransjen er i stor utvikling og jeg syntes det er spennende at vi tilbyr stadig nye tjenester som gjør hverdagen enklere for folk flest. I dag vaksinerer vi, skanner føflekker, veileder kunder i bruk av inhalasjonsmedisiner og gjør en rekke andre oppgaver som for noen år siden ikke var typiske for apotek.

Jeg aner ikke hvor mange skritt jeg går per dag, men det er en aktiv jobb. Er man apoteker på et større apotek er det mer administrasjon, og mer av tiden vil gå til administrative oppgaver.

Hva kreves for å kunne jobbe som apoteker? 

– En apoteker må ha en femårig mastergrad i farmasi. Det er et krav med to års jobb i apotek før man kan bli apoteker. Når man starter i stilling som apoteker er det en rekke tilleggskurs, blant annet innen økonomi, ledelse og logistikk. Det skjer gjerne i regi av kjeden du jobber for.

Hva liker du best med å være apoteker? 

– Jeg liker å snakke med folk og bruke faget mitt i kundemøtene. Jeg liker også at apotekerstillingen er veldig sammensatt og variert.

Hva liker du minst?

– Periodevis kan det bli hektisk. Jeg er ikke så glad i å ta med meg jobben hjem, men en gang iblant er det nødvendig. Noen av arbeidsoppgavene er også noe rutinepreget, og det passer ikke for alle. 

Image
Apotekeren ser gjennom diverse skuffer. Det er en stor del logistikk å vite nåt legemodler går ut på dato.

Hvilke andre muligheter finnes det innenfor yrket?

– Som apoteker drifter man et apotek. Størrelsen og type apotek kan imidlertid variere. Det kan for eksempel være et lite sentrumsapotek, et større apotek på et kjøpesenter eller et sykehusapotek.

I og med at man er farmasøyt i bunn er det mange muligheter både i legemiddelindustrien, i forskning og mer. En stilling som apoteker gir store muligheter om man vil jobbe på hovedkontorene til de ulike kjedene.

Hva kan man forvente i lønn som apoteker?

– Det er det vanskelig å si noe spesifikt om. Det vil avhenge av størrelsen på apoteket, tidligere erfaring, antall ansatte, hvor i Norge, og så videre. Det er ikke enkelt å komme opp med et tall fordi få har samme lønn.

Hvordan er sjansene for å få jobb som apoteker?

– Jeg tror de er veldig gode, spesielt om man er villig til å flytte på seg. Det er mange apotek i dette landet og alle trenger en leder.

Tilhørende utdanninger

Farmasi

Etter farmasiutdanningen kan du jobbe som farmasøyt på apotek.

Finn studier