Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg ble apoteker fordi jeg ønsket flere utfordringer, og apotekeryrket er et yrke som er sammensatt av ulike ting. Man er farmasøyt i bunn, og plutselig får man ansvar for økonomi, personal, opplæring, kvalitet og hele arbeidsplassen. Det kan være veldig variert, og det er mye forskjellig man må kunne. Jeg syntes det hørtes artig ut. 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

–  Vanligvis starter vi dagen med en liten samtale med alle ansatte rett før vi åpner, der vi tar opp generell informasjon som må gis til de ansatte. Etter møtet, sitter jeg ofte i bakreseptur og besvarer spørsmål fra andre ansatte og svarer på telefon. Der sitter jeg i en time eller to, før jeg går opp på kontoret og jobber med turnusplanlegging, svarer på mail, vurderer avvik og økonomiske rapporter. Dette sitter jeg med i noen timer, ofte fram til lunsj. Hvis det ikke er mer å gjøre på kontoret, går jeg ned i butikken. Der jobber jeg som farmasøyt og ekspederer kunder. Noen ganger må jeg også være i sjefsrollen og trå til om det oppstår usikkerheter, eller om en kunde må prate med sjefen. Det skal sies at dagene er ikke like, og dette er bare en grov beskrivelse. Det er egentlig kundene og de ansatte som bestemmer hvordan arbeidsdagen blir. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– Det krever at man har en mastergrad i farmasi og er provisorfarmasøyt, og har cirka to års erfaring i apotek. Å ha interesse for apotek og lederskap er også en fordel. 

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Om man ikke liker å snakke med mennesker, bør man kanskje vurdere noe annet. Det er å også greit å ha en interesse for faget.

Hva liker du best med dette yrket?

– Det jeg liker best er at ingen dager er like, også er det veldig gøy å jobbe med kunder og formidle faget. Jeg liker også det å jobbe i et team sammen de ansatte på apoteket. Vi får ikke til jobben alene, og alle ansatte bidrar med sitt.  

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det at man ikke alltid får til å sette seg ned og gjøre noe i stillhet. Det at kundene styrer hverdagen er både en fordel og ulempe. Det kan for eksempel i et øyeblikk være veldig rolig og ingen kunder, de begynner man gjerne med en oppgave som krever ro. Plutselig er det mange kunder på vent, og da må man bare legge fra seg den oppgaven. Kundene kommer når det passer dem, og da må vi levere når det passer for dem. Noen ganger har man en deadline som er viktig, og da er det ikke alltid man får gjort det man skal gjøre. Dette fører til at noen ganger blir jobben som apoteker med meg hjem.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Å kunne kommunisere godt er viktig. Yrket krever også at man er opptatt av faglig høy kvalitet, men også høy kvalitet på selve arbeidet man gjør i apoteket. Som apoteker er man ansvarlig for alt som skjer i apoteket. Setter man selv en standard på høy arbeidskvalitet, følger gjerne de ansatte denne standarden. Det er heller ikke dumt at man er litt fleksibel. I det ene øyeblikket skal man være både it-ekspert og konsulent for en lege, og så skal man kontrollere resepter og ha personalansvar. Som apoteker har man mange forskjellige roller. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

–  Vil man jobbe som apoteker, er det ikke så mange andre muligheter enn å jobbe i et apotek. Det er mer størrelsen og type apotek som varierer. Vi har sykehusapotek, kjøpesenterapotek, gateapotek, apotek for skipsmedisin, anbudsapotek og nettapotek. Det kan også være varierende hvor mange ansatte man har. Erfaringen man får som apoteker, gjør at man også kan egne seg som andre stillinger og yrker. Det blir ofte innenfor apotekkjedene, som for eksempel regionleder eller andre stillinger. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Hvilken lønn du får som apoteker kommer an på ulike faktorer; både tidligere erfaring og hvor i landet man jobber, vil påvirke lønnsnivået. Apotek 1 tilbyr konkurransedyktige betingelser, og lønn fastsettes individuelt ved kontraktsinngåelse. Lønnen reguleres ved årlige forhandlinger.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

–  Hvis man er en dyktig farmasøyt som viser de rette egenskapene, er det i utgangspunktet gode sjanser for å bli apoteker. 

Apotekeryrket er et yrke som er sammensatt av ulike ting
Det er veldig gøy å jobbe med kunder og formidle faget