Heidi Thorin på advokatkontoret i Tønsberg.

YrkesintervjuAdvokatassistent favoritt ikon

– I en relativt liten by som Tønsberg driver vi et slags landhandleri i juss. Det er både omfattende og interessant, sier Heidi Thorin.

Heidi Thorin
47 år
Advokatassistent
Advokathuset Færder i Tønsberg
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg hadde egentlig planlagt å bli revisor, men fikk tilfeldigvis et vikariat i Tønsberg tingrett. Det var så interessant at jeg ble der i fem år. Så begynte jeg som sekretær på et advokatkontor. På den tiden lanserte Advokatforeningen et nytt studietilbud for å utdanne sekretærer til advokatassistenter. Mine arbeidsgivere så fordelene av å ha en assistent med juridisk innsikt. Revisorplanene ble skrinlagt, og jeg tok advokatassistentutdanningen.

Som advokatassistent er jeg saksbehandler og et ledd mellom sekretær og advokatfullmektig. Vi kalles også paralegal og juridisk assistent. Jeg er veldig fornøyd med valget, det er en interessant og artig jobb.

img_8895-002.jpg

 Heidi Thorin har en travel jobb som advokatassistent.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber for Advokathuset Færder og er assistent for to advokater. Vi driver et slags landhandleri, med mange forskjellige sakstyper. De spenner fra kjøpsrett, arv og skifte til barnefordeling, konkurs, forretningsjus og fast eiendom. Det fine med å jobbe i en mindre by, er at det blir variasjon i både sakstyper og arbeidsoppgaver. I større byer er det ofte mer spesialisert.

Vi har mange konkurssaker, og mye av tiden min går med til det. Etter at tingretten har åpnet konkurs i et selskap, søker jeg etter informasjon om selskapet som bostyrer trenger for at de rette avgjørelsene skal kunne tas. Det kan for eksempel være en virksomhet som er i drift som må selges, ansatte som må sies opp, aktiva som må tas hånd om, Videre kan det være undersøkelser av regnskaper etter aktiva og eventuelt mislighold, og fordringer som må kreves inn.

Vi har også en del eiendomsoppgjør. For å drive med det, må jeg som advokatassistent i tillegg ha bestått eksamen i Medhjelper eiendom og Medhjelper oppgjør. Dette er kurs jeg tok hos Norges Eiendomsmeglerforbund med avsluttende eksamener. Det er veldig regulert hva du kan gjøre uten disse eksamenene.

Jeg gjør mye av det praktiske for advokatene. Det kan også bety kontakt med klienter og parter og deltakelse på møter. Jeg lager utkast til dokumenter advokatene skal arbeide med, slik som kontrakter, stevninger til retten, brev og tinglysingspapirer. Det betyr at jeg må ha kunnskap om saken og hva som må gjøres. Jeg må for eksempel kunne finne frem til rette lover og regler eller søke frem til rettsavgjørelser som belyser saken. Min jobb er å være avlastende, men også inntektsbringende for advokatene, ved at de får frigjort sin tid til andre saker. Det kan være mye å tenke på, og når det er hektisk er det greit med en huskelapp.

Det kan være mange saker å følge opp samtidig. Noen kan ta lang tid, flere år, mens andre kan være unnagjort på en dag eller to. Med erfaring så har jeg lært meg saksgangen og vet hva som bør sjekkes og gjøres til rett tid. På et lite kontor gjør man litt av alt. Også noen sekretæroppgaver som å ta telefon, betale regninger og kontoradministrasjon. I tillegg er jeg regnskapsfører.

Hva kreves for å kunne jobbe med yrket?

– For å bli advokatassistent DNA, må du ha tre års praksis på heltid som advokatsekretær eller tilsvarende. Selv hadde jeg fem år fra domstolen. Har du det, kan du søke Juristenes Utdanningssenter om opptak til studiet advokatassistent. Det tar omkring halvannet år og består av fem ukesamlinger med en avsluttende eksamen. 17 rettstemaer gjennomgås. Mellom samlingene må du lese og drive selvstudier. I tillegg skal det leveres skriftlige oppgaver etter hver samling. Deler av dette skjer i arbeidstiden, så arbeidsgiver må være enig. I mange tilfeller er det arbeidsgiver som betaler studiet.

Når at du har bestått eksamen, er du advokatassistent DNA. Det betyr i de fleste tilfelle høyere lønn. Utdanningen er den samme i dag som da jeg gikk ut i 1999. Det er årlige ajourføringskurs som går over to dager, men disse er ikke obligatoriske. Kursene er både faglig og sosialt påfyll. Det er gøy å treffe andre som arbeider med noenlunde det samme.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du arbeider alltid under en advokats kontroll og ansvar. Har du vanskelig for å innordne deg andres ledelse, passer det ikke. Er du utålmodig, lite strukturert eller ikke glad i å lese og skrive, er dette yrket uegnet.

img_8877.jpg

 Heidi Thorin med Norges lover og klientenes dokumenter.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg synes det er meningsfylt. Alle saker er unike og gir meg ny kunnskap. 

Hva liker du minst ved yrket ditt?

– Det er ikke noe jeg direkte misliker. Det kan være noen saker som er tunge, for eksempel tilfeller hvor privatpersoner blir slått personlig konkurs. Det er alltid mennesker og følelser bak en sak.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– De som liker å ha det litt hektisk, og liker å jobbe med juss uten å være jurist. De som er nøyaktige, liker å få ting gjort og er glade i å bruke skriftspråket. Du bør kunne lytte i møte med klienter og parter.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Vi er nok en gruppe som sjelden bytter jobb. De fleste jobber for advokater og jurister. Ut over advokatbransjen antar jeg det er gode muligheter innenfor domstolene, LO, NAV, forsikring og eiendomsbransjen.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– I 2013 var det en undersøkelse blant medlemmene i Advokatassistentforeningen. Den viste et landsgjennomsnitt på 473 000 kroner i årslønn. Undersøkelsen viste også at jobben er best betalt i storbyer.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– I større byer tror jeg det er gode sjanser. De fleste nyutdannede får jobb, fordi de allerede er i jobb når de tar utdanningen. Mange advokatfirmaer investerer i at sekretæren skal bli advokatassistent. 

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • For å bli advokatassistent DNA, må du ha tre års praksis på heltid som advokatsekretær eller tilsvarende.
    • Jeg må ha kunnskap om saken og hva som må gjøres i rett rekkefølge.