Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte advokatassistentstudiet for å videreutvikle meg i jobben min som advokatsekretær. Jeg syntes det var veldig morsomt og lærerikt å ta studiet. Det var interessant å sette seg mer inn i de forskjellige rettsområdene og lære mer om lover og regler. Som advokatassistent får man muligheten til å jobbe noe mer på saksbehandlernivå og får flere selvstendige ansvarsområder i tillegg til vanlige sekretæroppgaver.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber i Advokatfirmaet Dehn hvor vi i dag er 17 jurister, en advokatassistent, en sekretær og en regnskapsmedarbeider. Vi har dyktige jurister som jobber innenfor de fleste fagfelt. Dette gjør min arbeidsdag veldig variert, da jeg på ett eller annet vis bistår de aller fleste. Arbeidsdagen begynner klokken 08. Jeg starter alltid dagen med de daglige rutinene mine som er å behandle innkommende e-post, skrive ut bankbilag og behandle disse og godkjenne og betale innkommende fakturaer.

En normal arbeidsdag kan blant annet bestå av å lese korrektur og sende ut juridiske dokumenter, laste opp digitale dokumenter på aktørportalen og altinn, registrere nye saker, innhente opplysninger fra offentlige registre, utferdige juridiske og faktiske utdrag, innhente saksdokumenter og ha kontakt med domstolene. Det kan også være å beramme møter, lage utkast til for eksempel testament, skjøte og ektepakt, sende vitnestevninger, jobbe med konkurs og dødsbo, bistå som vitne i klientkonferanser og fakturere for alle advokatene. Dessuten å følge opp og purre utestående. Så det er stort sett hektiske dager.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Man må ha jobbet som advokatsekretær i minst tre år før man kan videreutdanne seg til å bli advokatassistent DNA. Jeg tok først advokatsekretærutdannelsen og hadde flere års praksis fra advokatkontor før jeg tok advokatassistentstudiet ved siden av min fulltidsjobb på et advokatkontor. Det var krevende, men jeg forstår at det er fornuftig med noen års praksis før man tar studiet. Utdanningen er den samme i dag som da jeg tok den, og gjennomføres med fem ukesamlinger over tre semestre med påfølgende hjemmeoppgaver og avsluttende eksamen.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Hvis du ikke takler en hektisk hverdag og det å ha mange baller i luften på en gang, kan det muligens bli litt utfordrende i dette yrket. Det er mange advokater som vil ha din hjelp samtidig og helst med én gang, så du må kunne jobbe effektivt under press. Om du ikke har god, norsk skriftlig fremstillingsevne og er nøyaktig og oppmerksom, passer heller ikke dette yrket for deg. For det leses mye korrektur hvor du er siste instans før utsendelse av juridiske dokumenter.

Image
Lisens
1

Hva liker du best med dette yrket?

– Jeg liker å jobbe innenfor jussen uten å være jurist. En advokatassistent jobber alltid under advokatens ansvarJeg føler at jeg har en betydningsfull jobb og vet at jeg letter hverdagen til de andre på kontoret.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det må være at man opplever mange saker som gjør inntrykk. Straffesaker, konkurser, barnevern, skilsmisser. Det som er viktig da, er å forsøke å ikke la seg påvirke personlig.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det å jobbe som advokatassistent passer for deg som er strukturert, effektiv og nøyaktig. Du må være en som har kontroll og orden både på dine egne oppgaver og noen ganger advokatenes.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Mulighetene ligger nok innenfor bransjen. Noen advokatkontor ønsker advokatassistenter til å jobbe med konkrete områder hvor det er mulig å opparbeide seg erfaring og kunnskap, som for eksempel egne saksbehandlere innenfor transaksjoner, bobehandling, tvangssalg, megling og/eller eiendom. I administrasjonen hos domstolene kan det også være et pluss å ha utdannelsen som advokatassistent.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen er nok veldig forskjellig ut fra hvor i landet, og i hvilke firmaer, man jobber. Det er nok et stort spenn.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg tror sjansene er gode for å få jobb som advokatassistent. Det virker som stadig flere advokatkontor søker etter advokatassistenter. I disse dager jobber advokater mer og mer digitalt og selvstendig, så mange av de typiske sekretæroppgavene faller bort. Derfor er advokatassistenter mer interessante da de kan avlaste advokatene med enkle juridiske oppgaver, slik at juristene får brukt tiden sin på tyngre juridiske oppgaver. 

 

 

 

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.