Advokatassistent DNA

Advokatassistentene hos LO er i en særstilling erfaringsmessig, vi får virkelig bruke utdannelsen vår og jobber mye juridisk.
Hege Karin Rødfjell, 53 år
Advokatassistent DNA
LO
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Det er også viktig å ha god rolleforståelse, du må ha respekt for det du kan bidra med og samtidig huske på at det ikke er du som er advokaten. »
― Hege Karin Rødfjell
Intervju:
Hege Enersen Bjerkelien
Publisert: 31.05.2022
«Det er også viktig å ha god rolleforståelse, du må ha respekt for det du kan bidra med og samtidig huske på at det ikke er du som er advokaten. »
― Hege Karin Rødfjell
«Alle områder i samfunnet krever sin jus, og dermed sine fagfolk.»
― Hege Karin Rødfjell

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg fant dette yrket via omskolering som var en utdanning som juridisk kontormedarbeider. Etter utdanningen begynte jeg å jobbe i advokatbransjen og trivdes så godt at jeg ønsket å utdanne meg videre til advokatassistent. DNA står for Den Norske Advokatforening, og det er denne foreningen som står for utdanning av advokatassistenter.

Image
Hege Karin er på et av møterommene hos LO men en bunke papirer i hånda. I møterommet er det et glassmonter med pokaler og på veggen henger en tv-skjerm. Hege har på seg hverdagsklær, skinnjakke og smykker.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

– Jeg jobber for en av advokatene her i LO (Landsorganisasjonen Norge), og sakene vi får inn her handler om alt som inngår i det arbeidsrettslige området, som yrkesskade, lønnskrav, oppsigelse også videre. Vi er jo en arbeidstakerorganisasjon. Dagen starter med å gå gjennom e-poster, kalender og listen med gjøremål. Deretter blir det en kopp kaffe, før jeg setter i gang med oppgavene.

En del av jobben min er å hente inn nødvendige dokumenter. Sakene vi får inn krever vanligvis mye «gravearbeid», spesielt det som har med yrkesskade å gjøre. Dette er vanskelige saker hvor jeg ofte må flere år tilbake i tid for å skaffe dokumenter fra arbeidsplasser, NAV eller helsevesenet, og det er ikke alltid så enkelt. NAV-systemet kan være veldig tregt og vanskelig, og det kan ta en evighet å få tak i dokumentene vi trenger. I noen tilfeller er det også vanskelig å skaffe papirer fra arbeidsplassen. De kan ha gått konkurs, være kjøpt opp eller ha lagt ned, eller ha mange nye folk i administrasjonen som ikke har oversikt over gamle dokumenter og saker. Det kan være frustrerende når jeg vet at folkene vi skal hjelpe er i en vanskelig situasjon.

Jeg skriver også utkast til stevninger. En stevning er et dokument man må inngi til domstolen for å kunne starte en rettssak. Det er advokaten som godkjenner stevningen før den sendes inn til retten. Videre går saken til motparten, som i våre tilfeller er arbeidsgiveren. Etter dette driver man med såkalt prosesskriving, som er en prosess der hver part skriver sine argumenter. Dette skrives ut fra de fakta vi har. Advokaten er ansvarlig for dokumentet, og vil eventuelt korrigere før dokumentet sendes videre. Her på LO er advokatene og assistenten nært tilknyttet, mens andre steder er hierarkiet sterkere. Advokatassistentene hos LO er også i en særstilling erfaringsmessig, vi får virkelig bruke utdannelsen vår og jobber mye juridisk. Utdannelsen kommer virkelig til nytte her, vi avlaster advokatene slik at de kan bruke tiden sin til den jobben bare de kan gjøre.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Man må ha tre års praksis på heltid som advokatsekretær, ha gjennomført kurs, bestå fem hjemmeoppgaver og bestå avsluttende eksamen. Kurset er noe man tar parallelt med jobb og det er fordelt over 1,5 år med fem samlinger, med hjemmeeksamen etter hver samling og en avsluttende eksamen ved skolen. Tittelen advokatsekretær DNA er en beskyttet tittel som man ikke kan benytte seg av før man har oppfylt alle disse kravene. Tittelen sier noe om hva du har av kunnskap og erfaring og hvilke oppgaver og ansvar du har. Den gir deg en rolle. Hvert år arrangeres det oppdateringskurs for advokatassistenter DNA.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Dette er et yrke som ofte er stressende, og man må kunne omstille seg raskt. Man kan ikke være slurvete eller treg i forhold til frister, man må kunne skru opp tempoet når noe plutselig haster. Vi som holder på med jus må også kunne holde tunga rett i munnen, være nøyaktige, årvåkne og kunne uttrykke oss godt skriftlig. En liten skrivefeil kan gi teksten en helt annen betydning enn det som var tenkt, og det funker ikke i denne jobben. Det er også viktig å ha god rolleforståelse, du må ha respekt for det du kan bidra med og samtidig huske på at det ikke er du som er advokaten.

Jobben passer for deg som er interessert i jus, men som ikke vil være advokat. I bransjen kan man også ha spesielle arbeidsområder rettet mot et felt man er opptatt av. Her i LO er det jo arbeidsrett og yrkesskader vi driver med, andre steder kan man være spesialist på barnevern, arverett, eiendomsrett, opphavsrett osv. Alle områder i samfunnet krever sin jus, og dermed sine fagfolk. Selv jobbet jeg tidligere hos advokatfirmaet Elden der mange av de tyngste voldssakene havner. Skal man jobbe et slikt sted må man være spesielt interessert og tåle litt. Man får se og vite brutale ting. Det er rett og slett beintøft! Vi jobber med mennesker som ofte er i en veldig vanskelig og sårbar situasjon. Det er viktig å kunne møte mennesker med omsorg og respekt.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker godt å ha kontakt med klientene. Hos oss kaller vi dem forresten medlemmer for de er alle medlemmer av et LO-forbund. Ellers synes jeg det er kjempeartig å lage såkalte utdrag, der har jeg hørt at jeg er litt sær. Det er et sammendrag med fakta fra begge sider i saken. Alt med dokumentbehandling er i grunn morsomt. Jeg liker også at hverdagen er variabel, og jeg trives når det er hektisk.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Arkivering har aldri vært min favorittsyssel. Det er direkte kjedelig, men svært nødvendig.

Image
Advokatassistent Hege Karin Rødfjell venter på besøkende i resepsjonen hos LO. I resepsjonen er veggene røde, slik som logoen til LO, og på veggen henger en skjerm med informasjon. Hege Karin har på seg hverdagsklær, skinnjakke og smykker og smiler bredt til alle som kommer innom.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor dette yrket?

–En advokatassistent kan virkelig brukes i mange bransjer, ikke bare i advokatbyråer. Vi har en del egenskaper, erfaring og kunnskap som er nyttig i all slags administrasjon. Å finne en jobb i kommunen, departementene eller ved universitetene ville være helt naturlig. Å jobbe som personlig assistent og i enkelte rådgivningsstillinger i det offentlige kan også passe.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– For tiden jobber Foreningen Advokatassistenter DNA med å kartlegge hvordan våre medlemmer blir lønnet rundt omkring. Vi mangler litt oversikt her, men jobber med saken. Spennet er veldig stort, og varierer fra bedrift til bedrift, og hvor i landet en holder til. Jeg vet at spennet her i Oslo ligger på mellom 440 000 og 700 000 i året.

Hvordan er sjansene til å få jobb i dette yrket?

– Det er gode sjanser.

Tilhørende utdanninger

Kontor, administrasjon og juss

Utdanninger innen praktisk og moderne kontorarbeid, som gir deg grunnlag for å jobbe med administrativt arbeid innen mange bransjer. Her finner du også utdanninger innen HR, saksbehandling, juss og lønn- og regnskapsarbeid.

Finn studier