Sist oppdatert 13. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

En videreutdanning innen musikk, dans og drama gir deg spesialisert kunnskap innen det valgte fagområdet.

Avhengig av din bakgrunn kan du fordype deg i for eksempel musikkteori, regi eller koreografi.

Opptakskrav

Vanligvis krav om grunnutdanning innen fagområdet, noen ganger må du bestå en opptaksprøve. Les mer på den enkelte utdanning.

Opptakskrav

Vanligvis krav om grunnutdanning innen fagområdet, noen ganger må du bestå en opptaksprøve. Les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

Et årsstudium varer vanligvis ett år. En master varer vanligvis to år på fulltid. Les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

Et årsstudium varer vanligvis ett år. En master varer vanligvis to år på fulltid. Les mer på den enkelte utdanning.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 615113 - Videreutdanning i musikk
 • 615204 - Musikkteater, ettårig, videreutdanning
 • 615216 - Scenekunstner i egenskapte produksjoner, ettårig, videreutdanning
 • 615901 - Musikk, dans og drama, videreutdanning
 • 625203 - Musikk, videreutdanning for lærere
 • 715123 - Musikk, videreutdanning, uspesifisert, høyere nivå
 • 715120 - Kammermusikk, videreutdanning, høyere nivå
 • 715121 - Kirkemusikk, videreutdanning, høyere nivå
 • 725101 - Musikkterapi, toårig, videreutdanning
 • 625208 - Drama/teater, videreutdanning for lærere
 • 625204 - Dans, videreutdanning for lærere
 • 613415 - Videreutdanning, kulturfag
 • 625401 - Samisk kulturkunnskap, videreutdanning for lærere

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 615113 - Videreutdanning i musikk
 • 615204 - Musikkteater, ettårig, videreutdanning
 • 615216 - Scenekunstner i egenskapte produksjoner, ettårig, videreutdanning
 • 615901 - Musikk, dans og drama, videreutdanning
 • 625203 - Musikk, videreutdanning for lærere
 • 715123 - Musikk, videreutdanning, uspesifisert, høyere nivå
 • 715120 - Kammermusikk, videreutdanning, høyere nivå
 • 715121 - Kirkemusikk, videreutdanning, høyere nivå
 • 725101 - Musikkterapi, toårig, videreutdanning
 • 625208 - Drama/teater, videreutdanning for lærere
 • 625204 - Dans, videreutdanning for lærere
 • 613415 - Videreutdanning, kulturfag
 • 625401 - Samisk kulturkunnskap, videreutdanning for lærere

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Videreutdanning i musikk (615113)
 • Musikkteater, ettårig, videreutdanning (615204)
 • Scenekunstner i egenskapte produksjoner, ettårig, videreutdanning (615216)
 • Musikk, dans og drama, videreutdanning (615901)
 • Musikk, videreutdanning for lærere (625203)
 • Musikk, videreutdanning, uspesifisert, høyere nivå (715123)
 • Kammermusikk, videreutdanning, høyere nivå (715120)
 • Kirkemusikk, videreutdanning, høyere nivå (715121)
 • Musikkterapi, toårig, videreutdanning (725101)
 • Drama/teater, videreutdanning for lærere (625208)
 • Dans, videreutdanning for lærere (625204)
 • Videreutdanning, kulturfag (613415)
 • Samisk kulturkunnskap, videreutdanning for lærere (625401)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.