Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Enkeltemne
Studiepoeng:
7.5

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Ønskjer du å læra korleis du kan nytta pc som eit fleksibelt instrument? Då er dette studiet for deg.

Kvifor studere Laptop som instrument?

Skaff deg unik kunnskap om korleis du kan nytte moderne teknologi for å skape og framføre musikk på ein kreativ og dynamisk måte. 

Kva lærer du?

I dette studiet lærer du å bruke programmet Ableton Live til å lage musikk og spele musikken live. Lær deg å kople ulike kontrollenheter til programmet for å styre musikken din, enten du speler ålene eller saman med andre. Du lærer å lage din eigen musikk, som passer godt til live-framføringar, og du får mogelegheit til å tenke gjennom og diskutere vala du tek når du lagar musikk.

Målgruppe

Deg som ønskjer å utforske nye måtar å skape og framføre musikk på, og  forstå korleis teknologi kan bli integrert i musikalske uttrykk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Sjå tilrådd forkunnskap under praktisk informasjon.