Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningene tar for seg ulike typer dans. Du kan for eksempel studere klassisk ballett, moderne dans, hiphop eller folkedans.

Avhengig av hvilken retning du velger, lærer du også om koreografi, pedagogikk og dansehistorie.

Du kan utdannes til å jobbe i dansekompanier og lære hvordan skape din egen arbeidsplass. Etter endt utdanning kan du jobbe som utøvende danser eller som dansepedagog.

Se også lignende utdanninger på fagskole.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og danseferdigheter. Det er vanlig med lokalt opptak med ulike krav og opptaksprøver. Se den enkelte utdanning for detaljer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og danseferdigheter. Det er vanlig med lokalt opptak med ulike krav og opptaksprøver. Se den enkelte utdanning for detaljer.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 715999 - Musikk, dans og drama, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 715903 - Master, dance knowledge, practice and heritage, toårig
 • 7153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 625204 - Dans, videreutdanning for lærere
 • 623128 - Bachelor, faglærerutdanning, dans, treårig
 • 623115 - Folkedansinstruksjon, lavere nivå
 • 623102 - Faglærerutdanning, dans, treårig
 • 6159 - Musikk, dans og drama, andre
 • 6153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 623101 - Ballettpedagogutdanning, treårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 715999 - Musikk, dans og drama, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 715903 - Master, dance knowledge, practice and heritage, toårig
 • 7153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 625204 - Dans, videreutdanning for lærere
 • 623128 - Bachelor, faglærerutdanning, dans, treårig
 • 623115 - Folkedansinstruksjon, lavere nivå
 • 623102 - Faglærerutdanning, dans, treårig
 • 6159 - Musikk, dans og drama, andre
 • 6153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 623101 - Ballettpedagogutdanning, treårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Danse- og ballettutdanninger (8153)
 • Musikk, dans og drama, andre, uspesifiserte, høyere nivå (715999)
 • Master, dance knowledge, practice and heritage, toårig (715903)
 • Danse- og ballettutdanninger (7153)
 • Dans, videreutdanning for lærere (625204)
 • Bachelor, faglærerutdanning, dans, treårig (623128)
 • Folkedansinstruksjon, lavere nivå (623115)
 • Faglærerutdanning, dans, treårig (623102)
 • Musikk, dans og drama, andre (6159)
 • Danse- og ballettutdanninger (6153)
 • Ballettpedagogutdanning, treårig (623101)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.