Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Master, 1-1,5 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Mastergradsstudiet i kirkemusikk er en treårig master på 90 studiepoeng. Dette utgjør halvtids studium over tre år. Studiet er erfaringsbasert. Dermed skal studentenes erfaringer fra arbeidslivet inngå som en viktig ressurs i undervisningen, og gi et bredt grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle egen praksis som kirkemusiker. Gjennom studiet problematiseres aktuelle utfordringer knyttet til det å arbeide som kirkemusiker, belyst gjennom kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Dette skal gi studentene et godt grunnlag for egenutvikling som kirkemusiker og til å møte de utfordringene de møter i rollen som kirkemusiker. Studenten skal i løpet av programmet gjennomføre et masterarbeid. Masterarbeidet skal bygge på prosjektbeskrivelsen som studenten la ved i sin søknad for opptak og som videreutvikles i løpet av studiets første semestre. Masterarbeidet kan med fordel knyttes til prosjekter eller utfordringer på studentens arbeidsplass.

Opptakskrav

Bachelorutdanning i kirkemusikk eller tilsvarende utdanning som gir kompetanse som kantor. Søkeren må ha relevant arbeidserfaring tilsvarende minst to års fulltidsarbeid. Det er et begrenset antall studieplasser. Søkerne leverer en foreløpig prosjektbeskrivelse/beskrivelse av profil for masterarbeidet. Det gjennomføres en opptaksprøve tilpasset søkerens profil.

Kvalifikasjon/tittel

Master