Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Studiet retter seg mot de som er, eller ønsker å bli kulturleder, og er særlig et tilbud til de som har kunst- eller kulturfaglig bakgrunn. Gjennom studiets to emner vil studentene tilegne seg kompetanse som gjør dem rustet til å møte kompleksiteten som følger med lederoppgaven i kunst- og kulturlivet. Viktige sider ved denne kompleksiteten handler om nyskapende programsatsing, høy kvalitet, mangfold, bred deltakelse, publikumsutvikling, kostnadseffektivitet og privat finansiering. Dessuten skal medarbeidere med høy kompetanse, mye kreativitet og stort personlig engasjement ledes på kloke og motiverende måter. Godt samspill og gode prosesser er derfor avgjørende for å nå mål. Kulturledere må utvikle strategier og kommunisere godt om kulturorganisasjoners samfunnsrolle og -oppdrag. Studiet gir kunnskap og ferdigheter til å lede innen kulturlivet og kulturskolesektoren og er relevant for ledelse på alle nivåer.

Opptakskrav

Høyere utdanning på minimum 120 studiepoeng, hvorav minst 60 studiepoeng kunstfag eller kulturfag. Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i musikk 30 studiepoeng