Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

10. januar 2024.

Om studiet

Studiet Musikk 1 for 1.-10. trinn, 30 studiepoeng, er et videreutdanningstilbud for lærere i jobb. Studiet er aktuelt for alle lærere som arbeider med, eller som vil arbeide med, faget musikk, men som mangler formell kompetanse i faget. Tilbudet er også aktuelt for lærere som har musikkemner i utdanningen, men som ønsker en faglig oppdatering. Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet. For å bli kvalifisert for opptak må man søke direkte til Nord universitet innen 15. mai. Dersom man ønsker stipend- eller vikarordning, må man søke Udir innen 1. mars.

Faglig innhold baseres på grunnleggende musikkopplæring både teoretisk og praktisk gjennom musisering, komponering og lytting. Det praktiske metodearbeidet bygger på sang, spill og bevegelse for å gi studentene kunnskap og ferdigheter som setter dem i stand til å undervise med utgangspunkt i de nye kjerneområdene i musikk; utøve musikk, lage musikk, og oppleve musikk. Sangen er sentral i studietog er konsentrert om studentenes praksiserfaring med å synge sammen, spille sammen, lytting og opplevelse av musikk i felleskap.

Her vil pedagogisk tilpassing for mangfoldige elevgrupper og elevers individuelle behov være sentralt (tilpasset opplæring). Det legges vekt på differensiering i forhold til 1-7. trinn og 5-10. trinn ved at studentenes arbeidssted og elever er målgruppe for den enkeltes prosjekt/eksamen. Dette medfører at det som til enhver tid skjer i praksisfeltet blir aktualisert på samlingene gjennom erfaringsdeling og kritisk refleksjon.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Lærerutdanning eller tilsvarende. Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Læringsutbytte

Beskrives i emneplanene

Karrieremuligheter

Studiet gir deg undervisningskompetanse i musikk for 1.-10. trinn.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP