Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Vil du lære mer om sjeldne diagnoser? I samarbeid med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, tilbyr vi dette studiet.

Målet med studiet er å sørge for at fagpersoner og tjenesteytere som jobber med sjeldne diagnoser blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse. 

Det er anslått at det er mer enn 200.000 personer som lever med en sjelden diagnose i Norge, og det er registrert mellom 6000 og 7000 sjeldne diagnoser.

Frambu, som vi samarbeider med om dette studiet, er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, og har som oppgave å bidra til kompetanseheving hos fagpersoner og tjenesteytere. Det er dokumentert at mangel på kunnskap blant fagpersoner er en stor utfordring for dem som har en sjelden diagnose og deres pårørende.

Vi ønsker å gi fagpersoner og tjenesteytere, som jobber med personer med sjeldne diagnoser, mer kunnskap og bidra til holdningsutvikling. Det er vesentlig for personer med sjeldne diagnoser at tjenesteyterne i deres hjemkommune har nødvendig kompetanse, kjenner andre kunnskapskilder og erkjenner nødvendigheten av samarbeid med andre tjenesteytere slik at tjenestetilbudet blir koordinert og helhetlig.

Studiet er nettbasert, med oppstartssamling over en dag på Frambu i 2022.

En liten video om studiet kan du se her: https://vimeo.com/591565032/f92d9cdce4

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak