Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

25. januar 2024.

Om studiet

Vil du lære mer om sjeldne diagnoser? I samarbeid med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser tilbyr vi dette studiet der all undervisning foregår digitalt.

Målet med studiet er å sørge for at fagpersoner og tjenesteytere som jobber med sjeldne diagnoser blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse.

Det er registrert rundt 7000 sjeldne diagnoser på verdensbasis. Det anslås at mellom 200 000 og 300 000 personer lever med en slik diagnose i Norge.

Frambu, som vi samarbeider med om dette studiet, er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, og har som oppgave å bidra til kompetanseheving hos fagpersoner og tjenesteytere. Det er dokumentert at mangel på kunnskap blant fagpersoner er en stor utfordring for dem som har en sjelden diagnose og deres pårørende.

Vi ønsker å gi fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med sjeldne diagnoser mer kunnskap og bidra til holdningsutvikling. Det er vesentlig for personer med sjeldne diagnoser at tjenesteyterne i deres hjemkommune har nødvendig kompetanse, kjenner andre kunnskapskilder og erkjenner nødvendigheten av samarbeid med andre tjenesteytere slik at tjenestetilbudet blir koordinert og helhetlig.

All undervisning foregår digitalt.

En liten video om studiet kan du se her: https://vimeo.com/861543700/3b24494910?share=copy

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak