Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Årsstudium og kortere
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studiepoeng:
15

Informasjon oppdatert

17. oktober 2023.

Om studiet

Videreutdanningskurset Flerkulturell forståelse og kommunikasjon skal gi en bred innføring i ulike forhold som påvirker kommunikasjon på tvers av ulik kulturell bakgrunn. Studiet består av en felles del og en valgfri del, hvor deltakerne selv får være med og påvirke hvilke fordypningstema som skal tas opp.

Fellesdelen består av følgende tema:

1. Introduksjon til sosialantropologiske tenkemåter
2. Kjønn, familie og religion
3. Makt, autoritet og samfunnsorganisering
4. Migrasjon, innvandring og flerkulturelle møter i det norske samfunnet
5. Flerkulturell kommunikasjon og samhandling

I den valgfrie delen kan du velge å fordype deg i temaet Antropologisk kunnskap i helsesektoren, eller annet fordypningstema som blir nærmere bestemt ut fra deltakernes yrkesbakgrunn.

Studiet er aktuelt for deg som møter flyktninger og innvandrere med en annen språk- og kulturbakgrunn i ditt daglige arbeid og som ønsker større forståelse for hvordan kulturforskjeller påvirker kommunikasjon. Slike utfordringer kan du for eksempel møte som ansatt i barnehage/skole/voksenopplæring, ulike deler av helsesektoren, i mottaksapparatet, barnevern, ppt-tjeneste, politiet, eller annet.

Undervisningen er en kombinasjon av helgesamlinger ved UiB med forelesninger og gruppeoppgaver, og nettundervisning hvor vi tar i bruk diskusjonsforum, veiledet lesing og ulike digitale undervisningsressurser.

Nytt opptak høsten 2020, for vårsemesteret 2021.