Nøkkelinformasjon

Barnevernspedagogutdanning er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Utdanningen kvalifiserer til arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom studiet lærer du å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov.

Dersom du etter bachelorgraden ønsker mer fordypning kan for eksempel master i sosialt arbeid eller psykisk helsearbeid være alternativer.

Utdanninger

Viser 41 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i barnevern Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS 35.00 42.20
Bachelor i barnevern Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle 36.00
Bachelorstudium i barnevern Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS 39.10 44.70
Barn i offentlig omsorg - Barnevernfaglig oppfølgingsarbeid (15 stp) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Barn i offentlig omsorg - Juridiske perspektiv og beslutningstaking (15 stp) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Barnevern Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS 35.00 44.70
Barnevern Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS Alle Alle
Barnevern - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 45.20 48.50
Barnevern - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Barnevern - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Barnevern - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 44.50 48.10
Barnevern - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 38.00 42.30
Barnevern (sosialfag) - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Barnevern, 5-årig masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder GENS 45.80 50.50
Barnevern, master, (heltid og deltid) Master og høyere Universitetet i Bergen
Barnevernsarbeid Master og høyere Høgskulen i Volda
Barnevernsarbeid - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Barnevernsarbeid - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Barnevernsarbeid - Masterprogram Master og høyere Universitetet i Stavanger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, sosialt arbeid (862102)
 • Master, barnevern, femårig (762112)
 • Master, barnevern, toårig (762106)
 • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid (762102)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet (662122)
 • Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig (662118)
 • Bachelor, barnevern, treårig (662117)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
 • Barnevernslinje ved sosialskole, toårig (662103)
 • Barnevernspedagogutdanning, treårig (662102)
 • Barnevernsutdanning, lavere nivå (662101)
 • Helseservicefag, uspesifiserte, høyere nivå (769912)