Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 11. september
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. november 2023.

Om studiet

Kvifor studere familieterapi og relasjonelt arbeid? 

Studiet bidreg til utvikling av relasjonell kompetanse i egen yrkesrolle. Du vil få kompetanse om korleis møte menneske i livskriser, som samlivsbrot, sorg, overgrepsproblematikk og vald i nære relasjonar. Du kan også spesialisere deg i konsultasjonsarbeid knytt til samarbeid og konflikthandtering, til dømes på arbeidsplassen eller i skulen.

Korleis er studien bygd opp?

Du har valet mellom to studieretningar:

  • familieterapi og nettverksarbeid
  • relasjonelt arbeid i organisasjonar

Tek du studieretninga familieterapi og nettverksarbeid, blir du kvalifisert for terapeutisk arbeid, til dømes som familieterapeut. Tek du studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar, blir du kvalifisert for ulike typar relasjons- kommunikasjons- og dialogarbeid. Det kan vere rådgiving, rettleiing, gruppeleiing, arbeid med pårørande, konfliktløysing og samarbeid på ulike nivå.

Kva lærer du?

Ved å gjennomføre denne vidareutdanninga vil du mellom anna lære å:

  • gjennomføre og lede relasjonelle samtaler i ulike sammenhenger med en eller flere deltakere i rommet
  • kritisk analysere og mestre utfordrende samarbeids- og veiledningsrelasjoner
  • anvende og reflektere rundt sentrale systemiske teorier i møter med forskjellige samarbeidssituasjoner i organisasjoner
  • mestre ulike lytte- og samtaleferdigheter på en selvreflektert og profesjonell måte

Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

Det er mulig å kvalifisere for opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søker har ansvar for å sørge for praksisplass, se mer informasjon i studieplan.

Søknadskode: 2729, 2730

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Alle utdanninger innen