Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Ønsker du å stille sterkere i egen arbeidshverdag med oppfølgingsarbeid av barn og foreldre når barn er i offentlig omsorg?

I dette studiet vil du få økt bevissthet og handlingskompetanse knyttet til det barnevernfaglige oppfølgings- og endringsarbeidet.

Videreutdanningen er nettbasert og fleksibel og gir deg frihet til å studere hvor og når som helst, innenfor de oppsatte frister i studieforløpet.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert.

Kvalifikasjon/tittel

Barn i offentlig omsorg - Barnevernfaglig oppfølgingsarbeid (15 stp)