Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Pris:

40000

Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

28. februar 2024.

Om studiet

Bli med på digitalt informasjonsmøte om videreutdanningene våre i familieterapi og relasjonelt arbeid, 21. mars kl. 09:00. Kode for å delta via Zoom er: 388741

Hvorfor studere Gottman parterapimetode?

Gottman parterapimetode er en videreutdanning og et deltidsstudium på 30 studiepoeng over fire semester. 

Metoden du lærer er basert på flere tiår med forskning og gir deg som er terapeut, eller skal bli terapeut, en vitenskapelig tilnærming til parterapi.

Metoden legger stor vekt på å forbedre kommunikasjonen mellom partnere. Dette inkluderer å lære hvordan man blir en aktiv lytter, uttrykker følelser på en sunn måte, og forstår partnerens perspektiver.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført videreutdanningen vil du blant annet: 

  • Ha inngående kunnskap om Gottmans forskning og parterapimetode.
  • Kunne redegjøre for relasjoner og ulike nivåer i disse.
  • Kunne identifisere på hvilket nivå paret har sine utfordringer.
  • Kunne beskrive hvordan en kan utforske og arbeide med disse utfordringene ved hjelp av ulike intervensjoner.
  • Kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen parterapifeltet.

Målgruppe

Studiet er for deg som er fagperson, og som arbeider med par i arbeidshverdagen din i forskjellige tjenesteområder, eller for deg som ønsker mer kompetanse i arbeid med par.

Alle utdanninger innen