Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 60
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194438

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Geografi er studiet av mennesker, samfunn og natur, og sammenhengen mellom disse. Du får forståelse for vår hverdag, samfunnet vi lever i, og den verden som vi er en del av.

Geografi gir bred og relevant kompetanse som gjør deg godt egnet til et mangfold av arbeidsoppgaver i ulike sektorer. En geograf arbeider på tvers av disipliner og fagmiljø, og kan se aktuelle problemstillinger fra ulike sider. Geografer bruker både kvantitative og kvalitative metoder, i tillegg til spesielle geografiske metoder innen naturgeografi og geografiske informasjonssystemer (GIS). Gjennom feltkurs og ekskursjoner får du direkte kontakt med det du lærer om i forelesninger og på lesesalen. Feltkurs er viktig for å skape et godt studiemiljø, både faglig og sosialt. Du lærer å forstå og analysere noen av vår tids viktigste utfordringer og muligheter knyttet til:

 • Urbanisering
 • Omstilling
 • Migrasjon
 • Naturfarer
 • Miljøtrusler
 • Klimaendringer

Med en bachelor i geografi får du bred og relevant kompetanse som gjør deg godt egnet til mange ulike arbeidsoppgaver i ulike sektorer. Etter utdanningen kan du for eksempel jobbe med:

 • Areal- og samfunnsplanlegging
 • Miljø- og naturforvaltning
 • Rådgivning innen flom- og naturfarer
 • Bærekraftsrådgivning
 • Bistand

Som geograf kan du jobbe i kommuner, fylkeskommuner, departementer og andre statlige organer, samt i privat sektor.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i geografi