Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

21. mars 2024.

Om studiet

Studiet skal mellom anna gi deg grunnleggande kunnskap om utviklingstrendar i samfunnet. Det vert fokusert på å gi innsikt i  berekraftig samfunnsutvikling som diskurs og forståing for lokalsamfunn som stad.   Stader vert utvikla i samspel mellom lokale og globale strukturar og praksisar. Introduksjon til dominerande utviklingstrendar i samfunnet skal, saman med kunnskap og forståing for korleis stadar vert til, danne grunnlag for innføring i samfunnsplanlegging.    Studiet er obligatorisk emne i Bachelor i samfunnsutvikling, og vil kunne godskrivast denne graden om du ønskjer å studere vidare.

Undervisningsopplegg

Arbeidsmåtar i emnet vil variere mellom førelesingar, diskusjon, oppgåveløysing og prosjektarbeid i gruppe. Detaljar vil gå fram av semesterplanen.  

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 3883

Anbefalt forhåndskunnskap

Alle utdanninger innen