Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 44.40 (primær)
  • 51.00 (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 194284

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Vil du lære om hvordan sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold påvirker steder? Hvordan vannet, isen og vinden endrer landskapet, og om sammenhenger mellom miljøproblemer, fattigdom, rask økonomisk vekst og knapphet på ressurser?

Geografi er studiet av mennesker, samfunn og natur, og sammenhengen mellom disse. Du får en bedre forståelse for vår egen hverdag, det samfunnet vi lever i, og den verden som vi er en del av.

Institutt for geografi ved NTNU, tilbyr studier som dekker sentrale samfunnsgeografiske kunnskapsområder samtidig som Geografiske informasjonssystemer (GIS) og naturgeografi utgjør viktige deler av instituttets utdanningsprofil.

Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i geografifaget. Du lærer om:

· faghistorie

· naturressursforvaltning, miljø og bærekraftig utvikling

· grunnleggende forskningsdesign

· geografiske metoder og visualiseringsverktøy som geografiske informasjonssystemer (GIS)

I flere av emnene du skal ta, er det feltkurs og ekskursjoner. I felt får du direkte kontakt med det du lærer om i forelesninger og på lesesalen. Feltkurs er også viktig for det sosiale samholdet i studentgruppa.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i geografi

Alle utdanninger innen