Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 41.50 (primær)
  • 51.50 (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 194284

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

14. mars 2022.

Om studiet

Tror du geografi bare handler om hvor Himalaya ligger og hvor stor Mjøsa er? Geografifaget er mye mer enn det! Geografi er studiet av mennesker, samfunn og natur, og sammenhengen mellom disse. Du får en bedre forståelse for vår egen hverdag, det samfunnet vi lever i, og den verden som vi er en del av.

I flere av emnene du skal ta, er det feltkurs og ekskursjoner. I felt får du direkte kontakt med det du lærer om i forelesninger og på lesesalen, som gir deg en unik forståelse av innholdet i faget. Feltkurs er også viktig for det sosiale samholdet i studentgruppa.

Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i geografifaget. Du lærer om:

  • faghistorie
  • naturressursforvaltning, miljø og bærekraftig utvikling
  • grunnleggende forskningsdesign
  • geografiske metoder og visualiseringsverktøy som geografiske informasjonssystemer (GIS)

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i geografi

Alle utdanninger innen