Nøkkelinformasjon

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 44.40 (primær)
  • 50.60 (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

194284

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Tror du geografi bare handler om hvor Himalaya ligger og hvor stor Mjøsa er? Geografifaget er mye mer enn det! Geografi er studiet av mennesker, samfunn og natur, og sammenhengen mellom disse. Du får en bedre forståelse for vår egen hverdag, det samfunnet vi lever i, og den verden som vi er en del av.

I flere av emnene du skal ta, er det feltkurs og ekskursjoner. I felt får du direkte kontakt med det du lærer om i forelesninger og på lesesalen, som gir deg en unik forståelse av innholdet i faget. Feltkurs er også viktig for det sosiale samholdet i studentgruppa.

Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i geografifaget. Du lærer om:

  • faghistorie
  • naturressursforvaltning, miljø og bærekraftig utvikling
  • grunnleggende forskningsdesign
  • geografiske metoder og visualiseringsverktøy som geografiske informasjonssystemer (GIS)

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i geografi

Alle utdanninger innen