Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 44.40 (primær)
  • 51.00 (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 194284

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Vil du lære om hvordan sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold påvirker steder? Hvordan vannet, isen og vinden endrer landskapet, og om sammenhenger mellom miljøproblemer, fattigdom, rask økonomisk vekst og knapphet på ressurser?

Geografi er studiet av mennesker, samfunn og natur, og sammenhengen mellom disse. Du får en bedre forståelse for vår egen hverdag, det samfunnet vi lever i, og den verden som vi er en del av.

Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i:

  • Samfunnsgeografi og faghistorie
  • Naturressursforvaltning, miljø og bærekraftig utvikling
  • Jordas naturmiljø
  • Grunnleggende forskningsdesign
  • Geografiske metoder og visualiseringsverktøy som geografiske informasjonssystemer (GIS)

I flere av emnene du skal ta, er det feltkurs og ekskursjoner. I felt får du direkte kontakt med det du lærer om i forelesninger og på lesesalen. Feltkurs er viktig for å skape et godt studiemiljø, både faglig og sosialt."

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i geografi

Alle utdanninger innen