Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
5

Informasjon oppdatert

30. mai 2022.

Om studiet

Digital kompetanse er en viktig faktor for å sikre din attraktivitet på arbeidsmarkedet, og er en nøkkelkompetanse i de fleste yrker.

Digitaliseringsverktøy som sosiale medier, digitale styringsformer, automatisering gjennom kunstig intelligens og e-helse er noen eksempler på hvordan teknologien har endret hverdagen vår de siste tiårene. Kurset i "digital teknologi i organisasjoner og samfunn" gi deg en grunnleggende forståelse av vår digitale verden og en oversikt over hvordan teknologi påvirker våre liv, vårt arbeid, våre sosiale strukturer, arbeidsmønstre og individuelle preferanser, som igjen bidrar til å forme teknologi. Du vil få kunnskap som er nødvendig for å utnytte teknologiens potensiale, i tilleg til å vurdere dens begrensninger og konsekvenser teknologi har for arbeidsliv og samfunn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. For vurdering av realkompetanse gjelder Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Dette tilbudet er beregnet på personer som er arbeidsledige/permitterte som følge av koronapandemien.

Opptaksinformasjon

Slik søker du:

  • Du søker om opptak gjennom Søknadsweb.
  • Velg "Teknologiske fag" og "Kortere nettbasert emner høst 2020"