Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

5.00

Organisering

Nettstudium

Søknadsfrist

3. august

Om studiet

Digital kompetanse er en viktig faktor for å sikre din attraktivitet på arbeidsmarkedet, og er en nøkkelkompetanse i de fleste yrker.

Digitaliseringsverktøy som sosiale medier, digitale styringsformer, automatisering gjennom kunstig intelligens og e-helse er noen eksempler på hvordan teknologien har endret hverdagen vår de siste tiårene. Kurset i "digital teknologi i organisasjoner og samfunn" gi deg en grunnleggende forståelse av vår digitale verden og en oversikt over hvordan teknologi påvirker våre liv, vårt arbeid, våre sosiale strukturer, arbeidsmønstre og individuelle preferanser, som igjen bidrar til å forme teknologi. Du vil få kunnskap som er nødvendig for å utnytte teknologiens potensiale, i tilleg til å vurdere dens begrensninger og konsekvenser teknologi har for arbeidsliv og samfunn.

Studiets oppbygging

Kurset går 03.08.2020-31.08.2020

Emnet er organisert som et nettstudium.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. For vurdering av realkompetanse gjelder Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Dette tilbudet er beregnet på personer som er arbeidsledige/permitterte som følge av koronapandemien.

Opptaksinformasjon

Slik søker du:

  • Du søker om opptak gjennom Søknadsweb.
  • Velg "Teknologiske fag" og "Kortere nettbasert emner høst 2020"

Alle utdanninger innen