Sist oppdatert 5. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Geofag er et samlebegrep for geologi, geofysikk og geografi.

Geofag er vitenskapen om jordens oppbygning og om prosessene som påvirker og former landskapet. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Varighet

Årsstudium tar 1 år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8569 - Geofag, andre
 • 8563 - Naturgeografi
 • 8562 - Geofysikk
 • 8561 - Geologi
 • 7569 - Geofag, andre
 • 7563 - Naturgeografi
 • 7562 - Geofysikk
 • 7561 - Geologi
 • 733111 - Master, samfunnsgeografi, toårig
 • 656906 - Bachelor, geofag, treårig
 • 6569 - Geofag, andre
 • 6563 - Naturgeografi
 • 6562 - Geofysikk
 • 6561 - Geologi
 • 633103 - Bachelor, samfunnsgeografi, treårig
 • 633102 - Samfunnsgeografi, lavere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8569 - Geofag, andre
 • 8563 - Naturgeografi
 • 8562 - Geofysikk
 • 8561 - Geologi
 • 7569 - Geofag, andre
 • 7563 - Naturgeografi
 • 7562 - Geofysikk
 • 7561 - Geologi
 • 733111 - Master, samfunnsgeografi, toårig
 • 656906 - Bachelor, geofag, treårig
 • 6569 - Geofag, andre
 • 6563 - Naturgeografi
 • 6562 - Geofysikk
 • 6561 - Geologi
 • 633103 - Bachelor, samfunnsgeografi, treårig
 • 633102 - Samfunnsgeografi, lavere nivå

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Geofag, andre (8569)
 • Naturgeografi (8563)
 • Geofysikk (8562)
 • Geologi (8561)
 • Geofag, andre (7569)
 • Naturgeografi (7563)
 • Geofysikk (7562)
 • Geologi (7561)
 • Master, samfunnsgeografi, toårig (733111)
 • Bachelor, geofag, treårig (656906)
 • Geofag, andre (6569)
 • Naturgeografi (6563)
 • Geofysikk (6562)
 • Geologi (6561)
 • Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)
 • Samfunnsgeografi, lavere nivå (633102)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.