Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Geografi gjør deg i stand til å forstå og analysere noen av vår tids viktigste utfordringer og muligheter knyttet til urbanisering, omstilling, migrasjon, miljøtrusler og effekter av klimaendringer. Kunnskap om planlegging og forvaltning, og ulike endringsprosesser i samfunnet er sentralt for å håndtere disse utfordringene.

Du kan ta valgemner som for eksempel handler om:

 • By- og regional utvikling og planlegging
 • Globalisering og bærekraftig utvikling
 • Miljø- og ressursforvaltning
 • Naturfarer og effekter av klimaendringer

Geografi er et empirinært fag hvor feltarbeid står sterkt. Denne nærheten til mennesker, samfunnet og naturen er særegent for faget. Feltkurs og feltmetodikk inngår derfor i flere av emnene i graden.

Som geograf kan du for eksempel jobbe med:

 • areal- og samfunnsplanlegging
 • kartlegging
 • miljø- og naturforvaltning
 • bistands- og utviklingsarbeid
 • næringsplanlegging
 • regional utvikling
 • forskning og undervisning
 • samferdsel
 • geografiske informasjonssystemer (GIS)

Studiet gir varierte jobbmuligheter og du kan for eksempel jobbe hos:

 • kommune og fylkeskommune
 • departement og andre statlige organer, som Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energiverk (NVE) og Statens kartverk
 • Ideelle organisasjoner
 • Ulike kartleggings- og forskningsinstitusjoner som Statistisk sentralbyrå, SINTEF og Norsk institutt for by- og regionforskning

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i geografi

Alle utdanninger innen