Nøkkelinformasjon

Du lærere deg om hvordan mennesker blir påvirket av for eksempel kultur, økonomi, politikk, og området de bor og lever i.

Du kan studere ulike områder innen samfunnsgeografi, som bygder, utviklingsområder, politikk, økonomi og miljø.

Med en utdanning i samfunnsgeografi kan du for eksempel jobbe i offentlig forvaltning, med samfunnsplanlegging, eller innen undervisning og forskning.

Utdanninger

Viser 4 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Digital teknologi i organisasjoner og samfunn Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Globale miljøstudier - studiested Ghana Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Human Geography Master og høyere Universitetet i Oslo
Samfunnsgeografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 44.80 51.10

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Samfunnsgeografi (8331)
  • Samfunnsgeografi (7331)
  • Miljøfag, lavere nivå (651408)
  • Samfunnsgeografi (6331)
  • Samfunnsgeografiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (633999)
  • Samfunnsgeografiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (733999)