Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanningene er fordypninger innen helse- og oppvekstfag. Utdanningene er ofte tverrfaglige, har et klart brukerperspektiv og er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn fra helse- og oppvekstfagene.

Utdanninger

Viser 21 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, nettbasert med samlinger Fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Fysisk aktivitet og kulturarbeid Fagskolegrad Lukas fagskole
Grønn helse Fagskolestudium Norges grønne fagskole – Vea
Helhetlig miljøarbeid, deltid Fagskolegrad Nordland fagskole
Helhetlig miljøarbeid, deltid Fagskolegrad Fagskolen i Agder
Klinisk vurderingskompetanse Fagskolegrad AOF Fagskolen
Migrasjonshelse Fagskolestudium Medlearn
Miljøarbeid innen rus Fagskolegrad Folkeuniversitetets Fagskole
Miljøarbeid innen rus - kombinert nett og klasserom Fagskolegrad AOF Østfold
Miljøarbeid innen rus med fordypning hos barn og umgdom Fagskolegrad AOF Østfold
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskolegrad AOF Fagskolen
Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming Fagskolestudium Medlearn
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming, deltid Fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, modulbasert Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Positiv atferdstøtte (PAS) - i møte med atferd som utfordrer Fagskolestudium AOF Fagskolen
Positiv atferdstøtte (PAS) og utfordrende atferd Fagskolegrad Fagskolen Rogaland
Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren Fagskolestudium AOF Fagskolen
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse, deltid Fagskolegrad Fagskolen Innlandet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid (662120)
 • Videreutdanning i vernepleie, målrettet og metodisk miljøarbeid (661303)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (579925)
 • Fagskoleutdanning, flerkulturelt helsearbeid, ettårig (569958)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (569953)
 • Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig (569952)
 • Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig (569948)
 • Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, ettårig (568902)
 • Fagskoleutdanning, målrettet miljøarbeid, halvårig (562121)
 • Fagskoleutdanning, positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, halvårig (562118)
 • Fagskoleutdanning, rus- og avhengighetsproblematikk, ettårig (562113)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)
 • Fagskoleutdanning, helhetlig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • Fagskoleutdanning, helhetlig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig (562109)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig (562108)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig (562107)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig (562105)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid (562103)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser (562102)
 • Fagskoleutdanning, observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, ettårig (561916)