Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

4

Kostnader

13200

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

20405-9

Antall studieplasser

15

Søknadskode (SO)

20405-9

Om studiet

Fagskolestudiet Grønn helse –naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ, er en høyere yrkesfaglig utdanning for alle med , gartner, helse- og sosialfaglig utdanning.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid.

Samspillet mellom mennesker og natur gir livet mening og bedre helse, både fysisk og psykisk. Å «leve hele livet» og sørge for god livskvalitet gjennom bruk av naturen er viktig.

For: deg med gartnerutdannelse, helse og oppvekstrelatert utdanning, ansatte innen hverdags-rehabilitering og psykisk helse, barn -og ungdomsarbeidere
ergoterapeuter, sykepleiere, lærere, ansatte i barnehage, deg som har tilsvarende realkompetanse*

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 60 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 2 år

Samlinger: 8 samlinger á 3 dager

Opptakskrav: Fagbrev gartner, Fagbrev som helsefagarbeider, aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider. Alle som har gjennomgått helse- og sosialfaglig utdanning på fagskole- eller bachelor nivå kan søke om å bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse*. VG3 gartnernæring og VG3 generell studiekompetanse

Søknadsfrist: 20. april 2022 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist).

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea, Moelv

Studiestart: 31.aug. 2022

Studieavgift: kr. 13.200,-

Søknadsskjema: https://www.samordnaopptak.no/info/

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Faglig innhold:

  • Mennesket og helse: Her knyttes bruk av planter og natur opp til perspektivene helsefremming, forebygging, rehabilitering og habilitering.
  • Utemiljø og enkel utforming (hage, terrasse/balkong, grøntområde eller nærnatur) Emnet omhandler utforming for å fremme aktivitet og/eller restitusjon og aktuelle planteslag i tilknytning til dette.
  • Plantelære og skjøtsel: Emnet skal utvikle basisferdigheter innenfor det plantefaglige; ulike planteslag, krav til voksested og skjøtsel.
  • Praktisk gjennomføring med vekt på aktivitet og deltakelse: Ferdighetstrening i praksis, kartlegge brukers behov, planlegge, gjennomføre med eventuelle tilrettelegging i en aktivitetsituasjon, evaluere og dokumentere denne.

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Anne Hagen Bakken: anne.hagen.bakken@vea-fs.no

* Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Opptakskrav

  • Fagbrev Helsefagarbeider
  • Fagbrev Aktivitør
  • Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende realkompetanse*
  • Fagbrev gartner
  • VG3 gartnernæring eller generell studiekompetanse.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Opptaksinformasjon

Alle utdanninger innen