Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

15000

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

31. august

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-GRH0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20405-22

Om studiet

Fagskolestudiet Grønn helse –naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ, er en høyere yrkesfaglig utdanning for alle med , gartner, helse- og sosialfaglig utdanning.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid.

Samspillet mellom mennesker og natur gir livet mening og bedre helse, både fysisk og psykisk. Å «leve hele livet» og sørge for god livskvalitet gjennom bruk av naturen er viktig.

For: deg med gartnerutdannelse, helse og oppvekstrelatert utdanning, ansatte innen hverdags-rehabilitering og psykisk helse, barn -og ungdomsarbeidere
ergoterapeuter, sykepleiere, lærere, ansatte i barnehage, deg som har tilsvarende realkompetanse*

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 60 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 2 år

Samlinger: 8 samlinger á 3 dager

Opptakskrav: Fagbrev gartner, Fagbrev som helsefagarbeider, aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider. Alle som har gjennomgått helse- og sosialfaglig utdanning på fagskole- eller bachelor nivå kan søke om å bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse*. VG3 gartnernæring og VG3 generell studiekompetanse

Søknadsfrist: 15. april 2024 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist).

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea, Moelv

Studiestart: august 2024

Studieavgift: kr. 13.200,-

Søknadsskjema: https://www.samordnaopptak.no/info/

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Faglig innhold:

  • Mennesket og helse: Her knyttes bruk av planter og natur opp til perspektivene helsefremming, forebygging, rehabilitering og habilitering.
  • Utemiljø og enkel utforming (hage, terrasse/balkong, grøntområde eller nærnatur) Emnet omhandler utforming for å fremme aktivitet og/eller restitusjon og aktuelle planteslag i tilknytning til dette.
  • Plantelære og skjøtsel: Emnet skal utvikle basisferdigheter innenfor det plantefaglige; ulike planteslag, krav til voksested og skjøtsel.
  • Praktisk gjennomføring med vekt på aktivitet og deltakelse: Ferdighetstrening i praksis, kartlegge brukers behov, planlegge, gjennomføre med eventuelle tilrettelegging i en aktivitetsituasjon, evaluere og dokumentere denne.

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Anne Hagen Bakken: anne.hagen.bakken@vea-fs.no

* Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Opptakskrav

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Opptaksinformasjon

Tilleggsinformasjon

Grønn helse – naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ, er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg vil jobbe med mennesker og det grønne. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid.

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen