Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Hvam

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-LHB-DYA0001

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1646-26

Om studiet

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kultur­ressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Studiet har fokus på ­etablering og utvikling av bedrifter, og du får testet dine egne ideer gjennom studiet.

Studiet er nettbasert med noen samlinger, og du kan utdanne deg ved siden av annen jobb. Studiet er utviklet i samråd med representanter for aktuelle næringsorganisasjoner og fagpersoner for å sikre at studiet er godt forankret i næringas behov. Studiet gjennomføres i samarbeid med næringsorganisasjoner.

Studiet tilbys på Hvam VGS med opptak 2022. 

Undervisningsopplegg

Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Studentene har også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé gjennom studiet. Skolene samarbeider tett med næringa, og foreleserne er praktiske næringsutøvende.

Studiet består av emner knyttet til markedsføring, ledelse og kontakt med virkemiddelapparatet, næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte næringer og en avsluttende fordypningsoppgave, der du arbeider med dine egne ideer for utvikling av ny næring.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til hovedprosjekt:

  1. Innføring i dyreassisterte aktiviteter
  2. Mestring og livskvalitet i dyreassisterte aktiviteter
  3. Dyr som medhjelper
  4. Arena og ledelse av tilbudet
  5. Hovedprosjekt

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Følg lenken til studiet på skolens nettsider (helt nederst på denne siden) for å se godkjente fagbrev/svennebrev.

Enkelte studier, modulutdanninger og kurs kan ha spesielle opptakskrav knyttet til praksis eller erfaring. Søkerutinene kan også variere. Du finner mer informasjon om dette på våre nettsider www.fagskolen-innlandet.no

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsaparatet for landbruket eller hos andre aktører knyttet til landbruket.

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter på 4-5 samlinger a to- tre dager ved Hvam videregående skole, Grønt fagsenter, pr skoleår. I tillegg er det undervisning og veiledning via Skype og læringsplattformen Canvas på kveldstid. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.

Attester

Politiattest