Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Jønsberg

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-LHB-DYA0001

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1646-26

Om studiet

Å benytte dyr i helsearbeid har vist gode resultater innen rus og psykiatri, demens og rehabilitering. Dyr skaper ro og tilstedeværelse, og kan ha betydning for opplevelse av egen livskvalitet. På studiet lærer du hvorfor dyr kan være helsefremmende, og hvordan du kan trene dyr til å fungere i dyreassisterte aktiviteter.

Studiet tilbys på Hvam VGS med opptak 2024. 

Undervisningsopplegg

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til hovedprosjekt:

 • Innføring i dyreassisterte aktiviteter
 • Mestring og livskvalitet i dyreassisterte aktiviteter
 • Dyr som medhjelper
 • Arena og ledelse av tilbudet
 • Hovedprosjekt

Sentralt står markedsføring, ledelse og kontakt med virkemiddelapparatet og næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte aktiviteter.

Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Du får også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé. Fagskolen samarbeider tett med næringen, og foreleserne er praktiske næringsutøvende.

Studiet er utviklet i samarbeid med aktuelle nærings­organisasjoner og fagpersoner, noe som sikrer nærhet til landbrukets behov.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Akvakulturfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Fiske og fangst
 • Gartnernæring
 • Hestefaget
 • Hovslagerfaget
 • Idrettsanleggsfaget
 • Landbruk
 • Reindriftsfaget
 • Skogfaget

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Du får kompetanse som kan brukes på egen gård, i rådgivningsapparatet for landbruket eller hos andre aktører knyttet til næringen.

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter på 4-5 samlinger a to- tre dager ved Hvam videregående skole, Grønt fagsenter, pr skoleår. I tillegg er det undervisning og veiledning via Skype og læringsplattformen Canvas på kveldstid. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.

Attester

Politiattest