Sist oppdatert 7. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningene gir kunnskap og ferdigheter innen ulike kunstformer og kunsthåndverk.

Utdanningene legger vekt på idéutvikling og skapende prosesser og gjør deg i stand til å utøve og formidle kunst.

Andre retninger innen håndtverk, kunst og design kan være:

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det er vanlig med lokalt opptak og opptaksprøver. Les mer på den enkelte utdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det er vanlig med lokalt opptak og opptaksprøver. Les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8164 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger
 • 7169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 7164 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger
 • 716301 - Kunstfagkandidat, fotografi, hovedfag
 • 716299 - Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, høyere nivå
 • 716201 - Kunstfagkandidat, metall, hovedfag
 • 716199 - Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, høyere nivå
 • 716102 - Kunstfagkandidat, keramikk, hovedfag
 • 716101 - Hovedfagskandidat, samisk kunsthåndverk, duodji
 • 7161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 641909 - Bachelor, prosjektledelse kunst og kreativ næring, treårig
 • 625205 - Kunst og håndverk, videreutdanning for lærere
 • 623104 - Faglærerutdanning, formgiving, kunst og håndverk, treårig
 • 619905 - Bachelor, moderne kunst og estetikk, treårig
 • 6169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 616299 - Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, lavere nivå
 • 616202 - Diplomstudium, metall, fireårig
 • 616201 - Høgskolekandidat, metall, treårig
 • 616199 - Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, lavere nivå
 • 616104 - Høgskolekandidat, keramisk kunsthåndverk, treårig
 • 6161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 613413 - Folkekunst, lavere nivå
 • 613412 - Høgskolekandidat, kunst- og kulturfag, treårig
 • 613405 - Høgskolekandidat, folkekunst, toårig
 • 613299 - Kunsthistorie, uspesifisert, lavere nivå
 • 613204 - Kunstvitenskap, lavere nivå
 • 613202 - Bachelor, kunstvitenskap, treårig
 • 613201 - Kunsthistorie, lavere nivå
 • 816199 - Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, forskerutdanning
 • 816699 - Konfeksjons- og tekstilkunstutdanning, uspesifisert, forskerutdanning
 • 616417 - Bachelor, billedkunst, treårig
 • 616421 - Bachelor, experience & event design, treårig
 • 616405 - Forming med hovedvekt på tegning, lavere nivå
 • 616411 - Kunstakademiutdanning, fireårig
 • 616499 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 616415 - Videreutdanning, kunstfag
 • 616419 - Visuell kunst, lavere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8164 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger
 • 7169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 7164 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger
 • 716301 - Kunstfagkandidat, fotografi, hovedfag
 • 716299 - Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, høyere nivå
 • 716201 - Kunstfagkandidat, metall, hovedfag
 • 716199 - Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, høyere nivå
 • 716102 - Kunstfagkandidat, keramikk, hovedfag
 • 716101 - Hovedfagskandidat, samisk kunsthåndverk, duodji
 • 7161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 641909 - Bachelor, prosjektledelse kunst og kreativ næring, treårig
 • 625205 - Kunst og håndverk, videreutdanning for lærere
 • 623104 - Faglærerutdanning, formgiving, kunst og håndverk, treårig
 • 619905 - Bachelor, moderne kunst og estetikk, treårig
 • 6169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 616299 - Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, lavere nivå
 • 616202 - Diplomstudium, metall, fireårig
 • 616201 - Høgskolekandidat, metall, treårig
 • 616199 - Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, lavere nivå
 • 616104 - Høgskolekandidat, keramisk kunsthåndverk, treårig
 • 6161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 613413 - Folkekunst, lavere nivå
 • 613412 - Høgskolekandidat, kunst- og kulturfag, treårig
 • 613405 - Høgskolekandidat, folkekunst, toårig
 • 613299 - Kunsthistorie, uspesifisert, lavere nivå
 • 613204 - Kunstvitenskap, lavere nivå
 • 613202 - Bachelor, kunstvitenskap, treårig
 • 613201 - Kunsthistorie, lavere nivå
 • 816199 - Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, forskerutdanning
 • 816699 - Konfeksjons- og tekstilkunstutdanning, uspesifisert, forskerutdanning
 • 616417 - Bachelor, billedkunst, treårig
 • 616421 - Bachelor, experience & event design, treårig
 • 616405 - Forming med hovedvekt på tegning, lavere nivå
 • 616411 - Kunstakademiutdanning, fireårig
 • 616499 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 616415 - Videreutdanning, kunstfag
 • 616419 - Visuell kunst, lavere nivå

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger (8164)
 • Bildende kunst og kunsthåndverk, andre (7169)
 • Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger (7164)
 • Kunstfagkandidat, fotografi, hovedfag (716301)
 • Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, høyere nivå (716299)
 • Kunstfagkandidat, metall, hovedfag (716201)
 • Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, høyere nivå (716199)
 • Kunstfagkandidat, keramikk, hovedfag (716102)
 • Hovedfagskandidat, samisk kunsthåndverk, duodji (716101)
 • Husflid, brukskunst og industridesign (7161)
 • Bachelor, prosjektledelse kunst og kreativ næring, treårig (641909)
 • Kunst og håndverk, videreutdanning for lærere (625205)
 • Faglærerutdanning, formgiving, kunst og håndverk, treårig (623104)
 • Bachelor, moderne kunst og estetikk, treårig (619905)
 • Bildende kunst og kunsthåndverk, andre (6169)
 • Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, lavere nivå (616299)
 • Diplomstudium, metall, fireårig (616202)
 • Høgskolekandidat, metall, treårig (616201)
 • Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, lavere nivå (616199)
 • Høgskolekandidat, keramisk kunsthåndverk, treårig (616104)
 • Husflid, brukskunst og industridesign (6161)
 • Folkekunst, lavere nivå (613413)
 • Høgskolekandidat, kunst- og kulturfag, treårig (613412)
 • Høgskolekandidat, folkekunst, toårig (613405)
 • Kunsthistorie, uspesifisert, lavere nivå (613299)
 • Kunstvitenskap, lavere nivå (613204)
 • Bachelor, kunstvitenskap, treårig (613202)
 • Kunsthistorie, lavere nivå (613201)
 • Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, forskerutdanning (816199)
 • Konfeksjons- og tekstilkunstutdanning, uspesifisert, forskerutdanning (816699)
 • Bachelor, billedkunst, treårig (616417)
 • Bachelor, experience & event design, treårig (616421)
 • Forming med hovedvekt på tegning, lavere nivå (616405)
 • Kunstakademiutdanning, fireårig (616411)
 • Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, lavere nivå (616499)
 • Videreutdanning, kunstfag (616415)
 • Visuell kunst, lavere nivå (616419)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.