Nøkkelinformasjon

Utdanningene gir kunnskap og ferdigheter innen ulike kunstformer og kunsthåndverk.

Utdanningene legger vekt på idéutvikling og skapende prosesser og gjør deg i stand til å utøve og formidle kunst.

Andre retninger innen håndtverk, kunst og design kan være:

Utdanninger

Viser 53 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i billedkunst Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Bachelor i Ledelse av kreativ næring Bachelor og høgskolekandidat Handelshøyskolen BI
Bachelor i medium- og materialbasert kunst Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Billedkunst - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bærekraftig kunst og håndverk - utforsking av trefiber, håndverktøy, maskiner og digitale verktøy Årsstudium og kortere Nord universitet
Design i nye medier Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle 51.20
Design, kunst og handverk Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Design, kunst og handverk Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Design, kunst og håndverk Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Design, kunst og håndverk, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Estetiske fag - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Fine Art - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Fine Art - Master's Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Håndverk og design Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Interaction Design - Master's Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
International Master of Design (2 years) Master og høyere Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Kunst - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Kunst og design Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Kunst og design - Digital mediedesign Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS 32.50 53.70
Kunst og design - Håndverk og design Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger (8164)
 • Bildende kunst og kunsthåndverk, andre (7169)
 • Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger (7164)
 • Kunstfagkandidat, fotografi, hovedfag (716301)
 • Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, høyere nivå (716299)
 • Kunstfagkandidat, metall, hovedfag (716201)
 • Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, høyere nivå (716199)
 • Kunstfagkandidat, keramikk, hovedfag (716102)
 • Hovedfagskandidat, samisk kunsthåndverk, duodji (716101)
 • Husflid, brukskunst og industridesign (7161)
 • Bachelor, prosjektledelse kunst og kreativ næring, treårig (641909)
 • Kunst og håndverk, videreutdanning for lærere (625205)
 • Faglærerutdanning, formgiving, kunst og håndverk, treårig (623104)
 • Bachelor, moderne kunst og estetikk, treårig (619905)
 • Bildende kunst og kunsthåndverk, andre (6169)
 • Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, lavere nivå (616299)
 • Diplomstudium, metall, fireårig (616202)
 • Høgskolekandidat, metall, treårig (616201)
 • Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, lavere nivå (616199)
 • Høgskolekandidat, keramisk kunsthåndverk, treårig (616104)
 • Husflid, brukskunst og industridesign (6161)
 • Folkekunst, lavere nivå (613413)
 • Høgskolekandidat, kunst- og kulturfag, treårig (613412)
 • Høgskolekandidat, folkekunst, toårig (613405)
 • Kunsthistorie, uspesifisert, lavere nivå (613299)
 • Kunstvitenskap, lavere nivå (613204)
 • Bachelor, kunstvitenskap, treårig (613202)
 • Kunsthistorie, lavere nivå (613201)
 • Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, forskerutdanning (816199)
 • Konfeksjons- og tekstilkunstutdanning, uspesifisert, forskerutdanning (816699)
 • Bachelor, billedkunst, treårig (616417)
 • Bachelor, experience & event design, treårig (616421)
 • Forming med hovedvekt på tegning, lavere nivå (616405)
 • Kunstakademiutdanning, fireårig (616411)
 • Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, lavere nivå (616499)
 • Videreutdanning, kunstfag (616415)
 • Visuell kunst, lavere nivå (616419)