Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kunsthøgskolen i Oslo

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Bachelorstudiet er en treårig heltidsutdanning. Studiet gir kunstutdanning innen fagområdene keramikk, tekstil, grafikk og tegning og metall- og smykkekunst.

Bachelorprogrammet består av en kjerne av emner, i tillegg til en rekke valgbare kurs. Håndverksbasert undersøkelse av materialer og utvikling av et faglig begrepsapparat står sentralt i undervisningen. Skriving og teoretisk refleksjon er en vesentlig del av studiet. Studentene skal i løpet av studietiden utvikle fortrolighet med en eller flere fagdisipliner og etablere et bevisst forhold til håndverk, kunsthistorie og samtidskunst.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må man ha generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Opptaket er todelt og inkluderer et intervju.

For mer informajson om opptak og opptaksprøve finner du her.

Alle utdanninger innen