Fakta

Sted:
Kunsthøgskolen i Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 3. april

Informasjon oppdatert

19. januar 2023.

Om studiet

Bachelorutdanningen i billedkunst (BFA - Bachelor of Fine Art) er en treårig utdannelse (180 studiepoeng) i et selvstendig og avsluttende studium der målet er å gi den enkelte student tilstrekkelig kunnskap for å etablere seg som selvstendig billedkunstner.

I de to første årene av studiet vil hovedvekten ligge på eksperimentering og utforskning av prosesser, ideer, samarbeid og materialbruk. I det tredje året vil det bli lagt mer vekt på utvikling og produksjon av studentens avgangsprosjekt.

I løpet av det tredje studieåret skal studenten ha utviklet en verksproduksjon som viser arbeid med vekt på spørsmål, ideer eller temaer studenten velger å bruke, eller de mediene og arbeidsmetodene han/hun finner mest hensiktsmessig for sin praksis. Studenten skal være i stand til å kunne produsere en original og sammenhengende verksproduksjon som viser en klar hensikt og retning.

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av beståtte opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom opptaksprøven dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. Det forutsettes at søkeren behersker både norsk og engelsk på lik linje med søkere som har generell studiekompetanse.

Mer informasjon om opptak og opptaksprøve finner du her.

Opptaksinformasjon

Søknadsweb (søknadsportalen) åpner to måneder før søknadsfristen.

Alle utdanninger innen