Fakta

Sted:
Kunsthøgskolen i Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

1. februar 2024.

Om studiet

Bachelorutdanningen i billedkunst (BFA - Bachelor of Fine Art) er en treårig utdannelse (180 studiepoeng) i et selvstendig og avsluttende studium der målet er å gi den enkelte student tilstrekkelig kunnskap for å etablere seg som selvstendig billedkunstner.

Bachelorprogrammet vektlegger eksperimentering og utforskning av prosesser, ideer, samarbeid og materialbruk. Vi begynner det første året med en lengre, intensiv workshop for å utvikle kreativitet, åpenhet og samarbeid. I det tredje året vil det legges vekt på utvikling og produksjon av et avgangsprosjekt. Det forventes at du gjennom disse tre årene utvikler en selvstendig praksis basert på egne valg av spørsmål, ideer og temaer, innenfor de mediene og arbeidsmetodene du finner mest hensiktsmessige.

I løpet av programmet vil du engasjere deg i fire hovedtyper aktiviteter. Hver av disse vektlegger sentrale aspekter ved den kunstneriske virksomheten:

  • selvstendig arbeid, med vekt på atelierarbeid, individuell veiledning og gruppekritikk
  • praktiske kurs, seminarer og workshops som undersøker ulike tema
  • seminarer innenfor en rekke emner med mål om å utvikle et kritisk vokabular 
  • utstillingspraksis i galleriene våre på KHiO, i eksterne visningsteder eller offentlig rom

Opptaksinformasjon

Søknadsweb (søknadsportalen) åpner to måneder før søknadsfristen.

Alle utdanninger innen