Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

På Kunstakademiet er alt lagt til rette for at du får utviklet en egen kunstpraksis. Læringsmiljøet tiltrekker seg studenter og lærere fra hele Norden. Gjennom kontakt til internasjonale kunstmiljøer får studenter utvidet innblikk i ulike typer kunstpraksis. Studieprogrammets progresjon byr på ulike fokus for hvert studieår.

Kunstakademiet har fokusområder innenfor maleri, elektroniske medier, rom- og materialpraksis og fotografiske medier. Studenten deltar i valgbare kurs for å teste og utvikle ulike spesialiseringer gjennom utdanningen.

Kunstakademiet ved NTNU er en levende organisme preget av åpenhet, vitalitet og fleksibilitet. Bachelorstudiet i billedkunst er prosjektorientert. Det stilles store krav til din deltakelse - og til din selvstendighet. Til tross for den tilsynelatende åpenheten i strukturen, er det en stram underliggende struktur med kontinuerlig evaluering.

Du vil få mulighet til å stille ut arbeidene gjennom programmet, men også på eget initiativ gjennom studieåret. Din kunstneriske og personlige utvikling står i fokus gjennom hele utdannelsen. Undervisningen er basert på en utvikling av en felles forståelse gjennom dialog med andre studenter og faglig veiledning.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i billedkunst

Alle utdanninger innen