Nøkkelinformasjon

Petroleumsteknologi er et teknologisk felt som er fokusert på utforskning, utvinning og produksjon av petroleumsressurser, spesielt olje og naturgass.

Petroleumsteknologer, også kjent som petroleumsingeniører, er ansvarlige for å utvikle og implementere teknologier og prosesser som gjør det mulig å hente ut olje og gass fra underjordiske reservoarer på en effektiv og lønnsom måte.

Hensyn til miljøet og en bærekraftig utvikling er et viktig fokusområde i studiene.

Hva er forskjellen på ingeniør- og sivilingeniørutdanning?

Du kan bli ingeniør ved å ta bachelorgrad eller mastergrad i ingeniørfag. Etter fullført treårig ingeniørutdanning får du en bachelorgrad i ingeniørfag. Sivilingeniørutdanningen gjennomføres på 5 år, og du får en mastergrad i teknologi. 

Forskjellen er at de treårige ingeniørutdanningene er mer praktiske og går mindre i dybden på teorien sammenliknet med sivilingeniørutdanningene. På de treårige ingeniørutdanningene spesialiserer du deg tidlig, mens på sivilingeniørutdanningene har du flere år med grunnfag før du spesialiserer deg. 

Ved å ta en treårig ingeniørutdanning kommer du deg fortere ut i jobb, mens du vil ha flere jobbmuligheter med en femårig sivilingeniørutdanning.

Utdanninger

Viser 14 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bygg - sivilingeniør Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Bygg - sivilingeniør, spesialisering i geoteknikk Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Energi, reservoar og geovitenskap - master i realfag Master og høyere Universitetet i Stavanger
Hydropower Development - Master's Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Master of Science – Process Technology Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Master of Science – Process Technology (industrimaster), deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Master of Science – Process Technology, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Master's Programme in Energy and Process Technology Master og høyere Universitetet i Bergen
Master's Programme in Reservoir and Geoenergy Master og høyere Universitetet i Bergen
Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Master og høyere Universitetet i Stavanger
Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (nettbasert) Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester) Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Ingeniør, prosessteknologi HING Alle Alle
Ingeniør, prosessteknologi HING Alle Alle
Ingeniør, prosessteknologi HING Alle Alle
Sustainable Energy (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Teknologi og produktutvikling Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet SIVING Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Bachelor, ingeniørfag, petroleumsgeologi, treårig (652214)
 • Bachelor, ingeniørfag, petroleumsteknologi, treårig (655217)
 • Cand.techn.-utdanning, petroleumsteknologi (752203)
 • Dr.ing.-utdanning, geologi og petroleumsteknologi (852202)
 • Høgskoleingeniørutdanning, petroleumsteknologi, treårig (655206)
 • Maritim høgskole, petroleumslinje (658402)
 • Master of Science, petroleum engineering, toårig (755206)
 • Master of Science, petroleum geosciences, toårig (756204)
 • Master of Science, petroleumsteknologi, femårig (752224)
 • Master, petroleumsteknologi, toårig (752222)
 • Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, femårig (756211)
 • Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, toårig (756212)
 • Master, teknologi, petroleumsteknologi, femårig (752220)
 • Master, teknologi, petroleumsteknologi, toårig (752221)
 • Petroleumsteknologi, lavere nivå (655209)
 • Petroleumsøkonomi, toårig påbygging (641902)
 • Ph.d.-program, petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (852212)
 • Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi (756205)
 • Sivilingeniørutdanning, petroleumsteknologi (752212)
 • Sivilingeniørutdanning, petroleumsøkonomi (741114)
 • Master, prosessteknologi, toårig (752223)
 • Master, teknologi, maskin, prosess og produktutvikling, femårig (759918)
 • Master, teknologi, prosessteknikk, toårig (759925)
 • Ph.d.-program, energi- og prosessteknikk (855106)
 • Ph.d.-program, kjemisk prosessteknologi (852211)
 • Sivilingeniørutdanning, prosessautomatisering (759911)
 • Sivilingeniørutdanning, prosessteknikk (759912)
 • Gruvedrift og utvinning (6584)
 • Videreutdanning, gruvedrift og utvinning (658404)
 • Sivilingeniørutdanning, gruvelinje (758401)
 • Master of Science, olje- og gassteknologi, 1½-årig (752226)
 • Master of Science, hydropower development, toårig (755204)

Relevante yrker