Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: ING4R2
Poenggrenser 2023:
  • 55.50 (primær)
  • 56.30 (ordinær)
Studieplasser: 97
Søknadskode (SO): 194765

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Verden trenger fornybar energi, bærekraftig matproduksjon, grønn skipsfart og mer kunnskap om havet.

Som sivilingeniør i marin teknikk kan du være med å finne løsninger på disse utfordringene. Du kan være med på å utvikle selvkjørende skip, undervannsroboter, flytende solkraftverk, havvind og havbruk som tar hensyn til miljø, fisk, mennesker og økonomi.

For å redusere verdens klimagassutslipp må vi utvikle skip som bruker mindre energi, ta i bruk lavutslippsdrivstoff, produsere fornybar energi til havs og begynne med karbonfangst og -lagring. Denne kunnskapen får du på marin teknikk studiet.

Studiet er rangert blant de beste i verden innen marin teknikk av Shanghai Ranking og består av realfag, marintekniske fag og datateknologi. Du kan være med å skape de gode teknologiske løsningene og du kan arbeide både i Norge og internasjonalt etter endt utdanning.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi