Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

.

Om studiet

Vi trenger flere dyktige ingeniører innen marin- og offshoreteknologi til å utvikle teknologiske løsninger. Bli med og bidra til det grønne skiftet og fremtidens havnæring.

Havet spiller en helt avgjørende rolle for alle menneskers liv, og er en viktig kilde til mat, energi og mineraler. 40% av verdens befolkning bor langs kysten, og over 3 milliarder mennesker er økonomisk avhengig av havressurser gjennom for eksempel fiskeri og akvakultur. Havnasjonen Norge trenger derfor flere dyktige ingeniører innen marin- og offshoreteknologi for å utvikle innovative og grønne løsninger.

Studiet gir deg kompetanse innen marinteknologi. Du får spesialisert kunnskap om marin- og offshorekonstruksjoner, undervannsproduksjon, akvakultur og vind- og bølgekraft. Du vil også lære om utvikling av ny teknologi for ansvarlig og bærekraftig utnyttelse av havressurser.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelor i ingeniørfag, i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning, i maskinteknikk, bygg-/konstruksjonsteknikk, marinteknikk, offshoreteknologi, undervannsteknologi, prosessteknikk, materialteknikk, energi- og petroleumsteknologi eller tilsvarende. Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Søknadsfrist: 15 april

Videre studier

Fullført mastergrad gir grunnlag for opptak til PhD-studier innen relevant fagfelt innen teknologi,f.eks maskin, offshorekonstruksjoner, marin teknologi og bygg.

Karrieremuligheter

Masterprogrammet i marin- og offshoreteknologi ved UiS forbereder sine kandidater på helhetlig vis til karrierer innen alle aktiviteter innen marine, offshore og undervannsnæringer. Utviklingen og leveransen av marine, offshore og undervannsutstyr og tjenester er i dag Norges nest største næring etter salg av olje og gass. Det er mer enn 1 250 selskaper som leverer varer og tjenester for alle ledd i verdikjeden. Dette inkluderer flytende offshore-strukturer, boreriggutstyr, utstyr for verftsindustrien, avanserte offshore forsynings- og servicefartøy samt undervannsteknologi. Norske selskaper er sentrale industrielle aktører i alle internasjonale markeder for undervanns- og dypvannsteknologier. Offshore-aktivitetene utenfor norskekysten og i de arktiske regionene forventes også å vokse betydelig fremover.

Våre kandidater er svært etterspurt i et bredt spekter av selskaper som dekker:

Olje- og gass-selskap

Offshore fornybar energi (inkl. offshore vind) selskap

Leverandør av skip og offshore strukturer

Leverandør av utstyr for undervannsteknologi

Leverandører av subsea-installasjonstjenester

Leverandører av ingeniørtjenester

Risiko- og klassifikasjonsselskaper

Kandidater kan også jobbe ved forskningsinstitutter.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science