Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Marin teknikk omfatter alt som foregår i havrommet, både over og under overflaten. Fagfeltet er sentralt for mange av Norges største næringer som shipping og skipsteknikk med tilhørende leverandørindustri, fiskeriteknologi, havbruk, fornybar energi, samt olje- og gassproduksjon. Du lærer om prosjektering, konstruksjoner, marin robotikk, programmering, bygging og drift av ulike typer konstruksjoner som må tåle havets krefter.

Studenter fra marin teknikk ved NTNU er anerkjent og ettertraktet i den marine bransjen. Som nyutdannet sivilingeniør i marin teknikk har du store muligheter til å jobbe med det du er interessert i over hele verden.

Den marine bransjen møter stadig nye og større utfordringer. Det er økende aktivitet og jobbmuligheter innen fremvoksende områder, slik som offshore vindturbiner, havbruk lenger ut i havet og flytende solcelleøyer. Du kan være med å skape de gode teknologiske løsningene.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i ingeniørfag