Nøkkelinformasjon

For å bli sivilingeniør må du ta en femårig utdanning. Du kan enten starte direkte på et femårig masterprogram innenfor teknologiske fag eller ta en bachelor i ingeniørfag etterfulgt av et toårige masterprogram i teknologi. Dette gir deg retten til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør.

Felles for alle sivilingeniørstudier/master i teknologi er fagene matematikk, statistikk, fysikk, informasjonsteknologi og teknologiledelse. Fagene gir en bred kompetanse som danner grunnlag for den faglige fordypningen i eget fagområde.

Du kan spesialisere deg innen mange fagområder, for eksempel:

Se også

Forskjellen på ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Du kan bli ingeniør ved å ta en bachelorgrad i ingeniørfag. For å bli sivilingeniør kan du enten ta en femårig master i teknologi eller bygge på en treårig bachelor i ingeniørfag med en toårig master i teknologi.

Forskjellen er at de treårige ingeniørutdanningene er mer praktiske og går mindre i dybden på teorien sammenliknet med sivilingeniørutdanningene. På de treårige ingeniørutdanningene spesialiserer du deg tidlig, mens på sivilingeniørutdanningene har du flere år med grunnfag før du spesialiserer deg. 

Ved å ta en treårig ingeniørutdanning kommer du deg fortere ut i jobb, mens du vil ha flere jobbmuligheter med en femårig sivilingeniørutdanning.