Nøkkelinformasjon

Naturforvaltning er et studium som kombinerer natur og landskap. Du lærer om biologisk mangfold, forvaltning av vilt- og fiskeressurser, landskapsplanlegging og lovverk.

Utdanninger

Viser 20 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelor i naturforvaltning Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelor i utmarksforvaltning Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 32.80 40.00
Basiskurs i naturoppsyn Årsstudium og kortere Nord universitet
Ecology Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Geografi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle Alle
Landskap og utvikling Årsstudium og kortere Høgskulen for grøn utvikling
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 38.90 44.20
Miljøvitenskap Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Miljøvitenskap Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA Alle Alle
Natur- og miljøforvaltning Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Naturbasert reiseliv Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Naturforvaltning Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Naturoppsyn Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Samfunnsgeografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 44.80 51.10
Økologi og miljøforvaltning Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Økologi og naturforvaltning Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA Alle Alle
Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn Årsstudium og kortere Nord universitet GENS Alle Alle
Årsstudium i naturforvaltning Årsstudium og kortere Nord universitet GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, naturforvaltning (851405)
 • Master, landskapsplanlegging, toårig (751422)
 • Master, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig (751413)
 • Master, økologi og naturforvaltning, toårig (751411)
 • Master, naturressursforvaltning, toårig (751407)
 • Master, forurensningsfag, toårig (751406)
 • Master of Science, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig (751403)
 • Cand.agric.-utdanning, naturforvaltning (751401)
 • Skogbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå (674999)
 • Bachelor, utmarksforvaltning, treårig (674105)
 • Skogbruk, lavere nivå (674104)
 • Miljø- og forurensningsstudier, uspesifiserte, lavere nivå (651499)
 • Bachelor, miljø og ressursfag, naturvitenskapelig retning, treårig (651422)
 • Bachelor, landskapsplanlegging, treårig (651419)
 • Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig (651418)
 • Bachelor, natur-, helse- og miljøvernfag, treårig (651417)
 • Bachelor, miljøforvaltning, treårig (651416)
 • Høgskolekandidat, naturforvaltning, treårig (651415)
 • Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)

Relevante yrker