Sist oppdatert 5. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Naturforvaltning er et studium som kombinerer natur og landskap. Du lærer om biologisk mangfold, forvaltning av vilt- og fiskeressurser, landskapsplanlegging og lovverk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt en realfagskombinasjon. Lokalt opptak på enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt en realfagskombinasjon. Lokalt opptak på enkelte utdanninger.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år. Det finnes også kortere utdanninger.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år. Det finnes også kortere utdanninger.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 851405 - Ph.d.-program, naturforvaltning
 • 751422 - Master, landskapsplanlegging, toårig
 • 751413 - Master, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig
 • 751411 - Master, økologi og naturforvaltning, toårig
 • 751407 - Master, naturressursforvaltning, toårig
 • 751406 - Master, forurensningsfag, toårig
 • 751403 - Master of Science, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig
 • 751401 - Cand.agric.-utdanning, naturforvaltning
 • 674999 - Skogbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 674105 - Bachelor, utmarksforvaltning, treårig
 • 674104 - Skogbruk, lavere nivå
 • 651499 - Miljø- og forurensningsstudier, uspesifiserte, lavere nivå
 • 651422 - Bachelor, miljø og ressursfag, naturvitenskapelig retning, treårig
 • 651419 - Bachelor, landskapsplanlegging, treårig
 • 651418 - Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig
 • 651417 - Bachelor, natur-, helse- og miljøvernfag, treårig
 • 651416 - Bachelor, miljøforvaltning, treårig
 • 651415 - Høgskolekandidat, naturforvaltning, treårig
 • 633103 - Bachelor, samfunnsgeografi, treårig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 851405 - Ph.d.-program, naturforvaltning
 • 751422 - Master, landskapsplanlegging, toårig
 • 751413 - Master, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig
 • 751411 - Master, økologi og naturforvaltning, toårig
 • 751407 - Master, naturressursforvaltning, toårig
 • 751406 - Master, forurensningsfag, toårig
 • 751403 - Master of Science, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig
 • 751401 - Cand.agric.-utdanning, naturforvaltning
 • 674999 - Skogbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 674105 - Bachelor, utmarksforvaltning, treårig
 • 674104 - Skogbruk, lavere nivå
 • 651499 - Miljø- og forurensningsstudier, uspesifiserte, lavere nivå
 • 651422 - Bachelor, miljø og ressursfag, naturvitenskapelig retning, treårig
 • 651419 - Bachelor, landskapsplanlegging, treårig
 • 651418 - Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig
 • 651417 - Bachelor, natur-, helse- og miljøvernfag, treårig
 • 651416 - Bachelor, miljøforvaltning, treårig
 • 651415 - Høgskolekandidat, naturforvaltning, treårig
 • 633103 - Bachelor, samfunnsgeografi, treårig

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Ph.d.-program, naturforvaltning (851405)
 • Master, landskapsplanlegging, toårig (751422)
 • Master, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig (751413)
 • Master, økologi og naturforvaltning, toårig (751411)
 • Master, naturressursforvaltning, toårig (751407)
 • Master, forurensningsfag, toårig (751406)
 • Master of Science, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig (751403)
 • Cand.agric.-utdanning, naturforvaltning (751401)
 • Skogbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå (674999)
 • Bachelor, utmarksforvaltning, treårig (674105)
 • Skogbruk, lavere nivå (674104)
 • Miljø- og forurensningsstudier, uspesifiserte, lavere nivå (651499)
 • Bachelor, miljø og ressursfag, naturvitenskapelig retning, treårig (651422)
 • Bachelor, landskapsplanlegging, treårig (651419)
 • Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig (651418)
 • Bachelor, natur-, helse- og miljøvernfag, treårig (651417)
 • Bachelor, miljøforvaltning, treårig (651416)
 • Høgskolekandidat, naturforvaltning, treårig (651415)
 • Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.