Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

.

Om studiet

Vil du være med på å lede morgendagens energiskifte? Da er dette studiet for deg.

Dette Master of Science-programmet vil forberede deg på en karriere i energibransjen, der du vil bruke ny teknologi og kunnskap til å endre framtidens energiproduksjon.

Energisektoren trenger fagfolk som forstår kompleksiteten i, og nødvendigheten av, en overgang til en bærekraftig energimiks. En kombinert utdanning i geovitenskap og reservoarteknologi vil gi deg muligheten til å spille en nøkkelrolle i framtidens lavutslippssamfunn.

Her vil vi gå i dybden på temaer innen geologi og geofysikk, reservoarfysikk og -kjemi, produksjon av olje og gass, CO2- og H2-lagring, reservoarevaluering og -simulering, energiomstilling og beslutningstaking.

Etter endt studie vil du være i stand til å få deg en interessant jobb eksempelvis innen energisektoren, som olje- og gassleting, karbonfangst, -utnyttelse og -lagring, vei- og tunnelbygging, gruveindustri, samt forskning og utvikling.

Masterprogrammet er tett knyttet til Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser (NCS2030). Senteret skal blant annet bidra til at Norge imøtekommer FNs bærekraftsmål om å oppnå null-utslipp innen 2030. Et hovedfokus for NCS2030 er utdanning. Gjennom dette masterprogrammet får du mulighet til å jobbe med aktuelle problemstillinger sammen med senterets forskere og prosjektpartnere, i form av utplassering og/eller forskning i forbindelse med masteroppgaver.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i geovitenskap, reservoarteknologi eller tilsvarende, som inkluderer minst 20 sp matematikk (minimum 10 sp matematikk og 10 sp matematikk/statistikk) og 30 sp i geovitenskap, reservoarteknologi og/eller emner innen undergrunnsressurser.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C

Søknadsfrist: 15. april

Karrieremuligheter

Etter å ha fullført dette programmet er kandidaten kvalifisert til å jobbe både i offentlig og privat energisektor, spesielt der det kreves undergrunnskompetanse for både energiproduksjon og -lagring. Dagens og fremtidens energimiksscenarioer og klimautfordringer krever fagfolk med en helhetlig forståelse av jordens undergrunn for å oppnå bærekraft i de kommende tiårene. Fagpersonene fra dette programmet har en integrert utdanning som gir den kompetansen som er nødvendig for å møte disse utfordringene.

Avhengig av de valgte valgemnene, kan kandidaten velge en karriere i en rekke forskjellige yrkesroller inkludert geolog, geofysiker, petrofysiker, ingeniørgeolog, undergrunnsdataforsker og reservoaringeniør.

Mens mange av kandidatene fra dette fagområdet ved UiS tradisjonelt er ansatt i olje- og gassindustrien, jobber et økende antall geoforskere i andre sektorer med fornybar energi, gruvedrift, konstruksjon, avfall og vannhåndtering. I tillegg kan kandidater fra dette programmet jobbe i akademiske og forskningsinstitusjoner eller ta et PhD-program knyttet til forsknings- og utviklingsteknologi for jordens undergrunn og andre relaterte fagområder.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science

Alle utdanninger innen