Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Vil du være med på å lede morgendagens energiskifte? Da er dette studiet for deg.

Studiets oppbygging

Energisektoren trenger fagfolk som forstår kompleksiteten i, og nødvendigheten av, en overgang til en bærekraftig energimiks. En kombinert utdanning i geovitenskap og reservoarteknologi vil gi deg muligheten til å spille en nøkkelrolle i framtidens lavutslippssamfunn.

Energisektoren er i hurtig endring. Ulike energimiks-scenarioer blir viktigere, for eksempel øker behovet for fornybar energi og CO2-lagring. Bruk av ledende digital teknologi blir stadig viktigere for sektoren. Undergrunnen, hvis viktigste bruk har vært for utvinning av fossilt brensel, er hurtig i endring og i ferd med å bli hovedmålet for lagring av CO2-, hydrogen-, og geotermisk energi. Ved å bruke undergrunnen til alternative lagringsformål kan et lavutslippssamfunn være oppnåelig innen slutten av århundret.

Dette masterprogrammet vil forberede deg på en karriere i undergrunnsproduksjon, og lagring av energi (som gass og geotermisk) og avfall (som CO2). Du vil ta i bruk topp moderne teknologi anvendt på virkelige scenarioer i et dynamisk og internasjonalt miljø. Masterprogrammet er et fulltidsstudium som går over to år. Studiet dekker temaer som geologi, væskestrøm i porøse medier, CO2-lagring, økt oljeutvinning, energiskifte og beslutningstaking.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i geovitenskap, reservoarteknologi eller tilsvarende, som inkluderer minst 20 studiepoeng matematikk (minimum 10 studiepoeng matematikk og 10 studiepoeng matematikk/statistikk) og 30 studiepoeng i geovitenskap, reservoarteknologi og/eller emner innen undergrunnsressurser.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Søknadsfrist: 15. april
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

Med en mastergrad i energi, reservoar og geovitenskap er du kvalifisert for arbeid med undergrunnen og klimautfordringer innenfor energifeltet, både i offentlig og privat sektor. Jobbmuligheter finnes blant annet i energi- og serviceselskaper hvor det er behov for undergrunns-kompetanse for leting- og utvikling av energiressurser og lagring i undergrunnen. Arbeid ved forskningsinstitusjoner er også relevant, da det er behov for ekspertisen en får med denne mastergraden i utvikling av teknologi for fremtidig bærekrafts-behov.

Videre studier

Etter fullført mastergrad kan kandidaten være kvalifisert for et PhD-program knyttet til forsknings- og utviklingsteknologi for undergrunnen og andre relaterte fagområder.

Karrieremuligheter

Etter å ha fullført dette programmet er kandidaten kvalifisert til å jobbe både i offentlig og privat energisektor, spesielt der det kreves undergrunnskompetanse for både energiproduksjon og -lagring. Dagens og fremtidens energimiksscenarioer og klimautfordringer krever fagfolk med en helhetlig forståelse av undergrunnen for å oppnå bærekraft i de kommende tiårene. Fagpersonene fra dette programmet har en integrert utdanning som gir den kompetansen som er nødvendig for å møte disse utfordringene.

Avhengig av de valgte valgmnene, kan kandidaten velge en karriere i en rekke forskjellige yrkesroller inkludert geolog, geofysiker, petrofysiker, ingeniørgeolog, undergrunnsdataforsker og reservoaringeniør.

Mens mange av kandidatene fra dette fagområdet ved UiS tradisjonelt er ansatt i olje- og gassindustrien, jobber et økende antall geoforskere i andre sektorer med fornybar energi, gruvedrift, konstruksjon, avfall og vannhåndtering. I tillegg kan kandidater fra dette programmet jobbe i akademiske og forskningsinstitusjoner eller ta et PhD-program knyttet til forsknings- og utviklingsteknologi for undergrunnen og andre relaterte fagområder.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science

Alle utdanninger innen