Sist oppdatert 7. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Du lærer om levende organismer i plante- og dyrelivet. Faget har fokus på evolusjon og økologi.

Det er vanlig å spesialisere seg innenfor ett eller flere av biologiens fagfelt.
Eksempler på disse er:

 • botanikk – plantevitenskap
 • mikrobiologi – læren om mikroorganismer
 • zoologi – læren om dyr
 • genetikk – læren om arv og gener 
 • økologi – læren om organismers forhold til miljøet 

Innenfor disse retningene kan du spesialisere deg videre. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak for enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak for enkelte utdanninger.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 8513 - Mikrobiologi og cellebiologi
 • 8512 - Botaniske fag
 • 8511 - Zoologiske fag
 • 7519 - Biologiske fag, andre
 • 7515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 751417 - Master, anvendt økologi, toårig
 • 7513 - Mikrobiologi og cellebiologi
 • 7512 - Botaniske fag
 • 7511 - Zoologiske fag
 • 671101 - Fangstøkologi, lavere nivå
 • 659901 - Biologi og kjemi, lavere nivå
 • 6519 - Biologiske fag, andre
 • 651505 - Høgskolekandidat, akvatisk biologi, treårig
 • 6515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 651418 - Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig
 • 6513 - Mikrobiologi og cellebiologi
 • 6512 - Botaniske fag
 • 6511 - Zoologiske fag

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 8513 - Mikrobiologi og cellebiologi
 • 8512 - Botaniske fag
 • 8511 - Zoologiske fag
 • 7519 - Biologiske fag, andre
 • 7515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 751417 - Master, anvendt økologi, toårig
 • 7513 - Mikrobiologi og cellebiologi
 • 7512 - Botaniske fag
 • 7511 - Zoologiske fag
 • 671101 - Fangstøkologi, lavere nivå
 • 659901 - Biologi og kjemi, lavere nivå
 • 6519 - Biologiske fag, andre
 • 651505 - Høgskolekandidat, akvatisk biologi, treårig
 • 6515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 651418 - Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig
 • 6513 - Mikrobiologi og cellebiologi
 • 6512 - Botaniske fag
 • 6511 - Zoologiske fag

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Biologiske fag, andre (8519)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (8515)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (8513)
 • Botaniske fag (8512)
 • Zoologiske fag (8511)
 • Biologiske fag, andre (7519)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (7515)
 • Master, anvendt økologi, toårig (751417)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (7513)
 • Botaniske fag (7512)
 • Zoologiske fag (7511)
 • Fangstøkologi, lavere nivå (671101)
 • Biologi og kjemi, lavere nivå (659901)
 • Biologiske fag, andre (6519)
 • Høgskolekandidat, akvatisk biologi, treårig (651505)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)
 • Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig (651418)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (6513)
 • Botaniske fag (6512)
 • Zoologiske fag (6511)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.