Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

12. januar 2023.

Om studiet

Fremtidens helseutfordringer er mange, og denne utdanningen vil gi deg verktøyene du trenger for å kunne jobbe med disse. Sammen med andre yrkesgrupper vil du kanskje løse kreftgåten eller problemer knyttet til antibiotikaresistens?

Moderne medisin baserer seg på vitenskapelige og teknologiske tilnærminger som har sitt opphav i biologi og fysiologi. Dette er det som kan kalles biomedisin. Med en Bachelor i biomedisin vil du lære deg mekanismene bak hvordan organer, celler og gener fungerer. På biomedisinstudiet jobber vi med blant annet celle- og molekylærbiologi, mikrobiologi, genetikk, immunologi, farmakologi og toksikologi. Utdanningen består av mye teori, men du vil også få lære gjennom laboratorieforsøk.

Kristiania har også en avtale med University of Nicosia Medical School hvor studenten kan bygge videre på Bachelor i biomedisin med fire år for å få profesjonsutdannelsen i medisin. Denne innebærer et 4-årig program levert av St George’s, University of London. Studiet gjennomføres ved University of Nicosia Medical School. For å bli godkjent som lege i Norge kreves det i tillegg ett års praksis i Storbritannia.

Studiets oppbygging

Praksis

Ekstern praksis vil foregå primært innen laboratoriearbeid i industrien og/eller sykehus.

Undervisningsopplegg

Studiet benytter ulike undervisnings- og læringsformer for å sikre at læringsutbyttet oppnås. I tillegg til tradisjonelle undervisningsformer, som forelesninger, oppgaveløsning og gruppearbeid, legges det vekt på studieformer som krever aktiv innsats gjennom engasjement og innlevelse fra studentenes side. Utdanningen består av mye teori, men du vil også få lære gjennom laboratorieøvelser.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Læringsutbytte

Biomedisinstudiet består av flere interessante emner. Du vil blant annet lære om celle- og molekylærbiologi, mikrobiologi, genetikk, immunologi, farmakologi og toksikologi.

I løpet av studietiden din hos oss vil vi også gå i dybden på.

  • Anatomi og fysiologi
  • Sykdomslære
  • Vevslære
  • Energiomsetning
  • Medisinsk genetikk

Du vil også lære om genetikkens rolle i ulike sykdommer, og hvordan man benytter avansert programvare for å analysere og tolke biologiske data.

Utdanningen vil gi deg verktøyene du trenger for å kunne jobbe med verdens helseutfordringer i ulike yrkesgrupper som jobber med helseproblematikk.

Videre studier

Kristiania har en avtale med University of Nicosia Medical School hvor studenten kan bygge videre på Bachelor i biomedisin med fire år for å få profesjonsutdannelsen i medisin. Når du er ferdig med bachelorgraden hos oss, kan du gå videre til University of Nicosia på Kypros. Hvis du har B i snitt er du garantert å komme inn på intervju.

Profesjonsutdannelsen innebærer et 4-årig program levert av St George’s, University of London. Studiet gjennomføres ved University of Nicosia Medical School.

I motsetning til Norge, har ikke Storbritannia integrert praksis gjennom medisinstudiene. Studentene må derfor gjennomføre en praksisperiode i Storbritannia etter at de er ferdig med studiene før de kan oppnå autorisasjon i Storbritannia.

Viktig: I forbindelse med at Storbritannia går ut av EU må det fremforhandles nye avtaler for godkjenning av helseutdanninger herfra.

Karrieremuligheter

Studiet er lagt opp som en selvstendig bachelorgrad som kvalifiserer for arbeid på laboratorier ved sykehus og den private sektor som legemiddelindustrien. Eksempler på mulige yrker er laboratorietekniker, laborant, arbeid innen forskning og undervisning i undervisningssektoren, eller i private bedrifter innen bioteknologi og legemiddelindustri.

Utveksling

Bachelorgrad i biomedisin har avtale om utveksling til Hertfordshire i England på fjerde semester. Ordningen innebærer at emner tilsvarende 30 studiepoeng tas i Hertfordshire. Emnene er vurdert jevngode med emnene som inngår i graden ved Kristiania og erstatter derfor fjerde semester.

Alle utdanninger innen