Sist oppdatert 4. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Du får bred kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskeri- og havbruksnæringen.

Du kan velge fag som akvakultur, næringsmiddelteknologi, fiskeri og havbruk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan også være spesielle krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan også være spesielle krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
  • 7515 - Marin- og ferskvannsbiologi
  • 6515 - Marin- og ferskvannsbiologi

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
  • 7515 - Marin- og ferskvannsbiologi
  • 6515 - Marin- og ferskvannsbiologi

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

  • Marin- og ferskvannsbiologi (8515)
  • Marin- og ferskvannsbiologi (7515)
  • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.