Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • 52.40 (primær)
  • 52.70 (ordinær)
Studieplasser: 75
Søknadskode (SO): 194327

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Biologi er studiet av livet på jorda, fra den minste celle til hele økosystemer. I dag er naturen utsatt for store utfordringer, og vi trenger mer kunnskap for å forstå og å forutsi effekter av klimaendringer og andre menneskeskapte miljøforandringer.

I bachelorstudiet i biologi ved NTNU lærer du om samspillet mellom artene og naturmiljøet. Studiet gir forståelse for sammenhenger, mekanismer og endringer i naturen. En biologibachelor gir også en solid innføring i å kunne beskrive og systematisere de artene som man finner i naturen. Du kan bidra til å bevare miljøet og til en bærekraftig utvikling for bruk og forvaltning av naturressursene.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i biologi

Alle utdanninger innen