Sist oppdatert 7. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Bioingeniørutdanningen gir deg kompetanse til å gjøre laboratoriearbeid, vurdere kvaliteten på arbeidet og forstå hvilken medisinsk betydning arbeidet har.

Bioingeniørutdanningen kombinerer teknologi og helsefag.

Utdanningen består av naturvitenskapelige fagområder som kjemi, biokjemi, cellebiologi, immunologi. Anatomi, fysiologi og genteknologi er sentralt i studiet. Studiet inneholder både laboratorieemner, naturvitenskapelige emner og samfunnsfaglige emner.

Bioingeniører spiller en viktig rolle i helsevesenet ved å bidra til påvisning og behandling av sykdommer. 

Opptakskrav

Kravet for opptak er i hovedsak generell studiekompetanse og ulike realfagskombinasjoner. Se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Opptakskrav

Kravet for opptak er i hovedsak generell studiekompetanse og ulike realfagskombinasjoner. Se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 669937 - Bachelor, bioingeniørfag, treårig
 • 669912 - Videreutdanning for bioingeniører, biologiske fag
 • 669906 - Høgskoleingeniørutdanning, bioingeniør, treårig
 • 769905 - Cand.san.-utdanning, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør)
 • 669907 - Ingeniørutdanning, bioingeniør, toårig
 • 769925 - Master, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør), toårig
 • 651303 - Bachelor, molekylærbiologi og biologisk kjemi, treårig
 • 651301 - Ingeniørutdanning, mikrobiologi, immunologi og patologi, toårig
 • 6513 - Mikrobiologi og cellebiologi
 • 651399 - Mikrobiologi og cellebiologi, uspesifisert, lavere nivå
 • 651302 - Molekylærbiologi, lavere nivå
 • 751908 - Sivilingeniørutdanning, biologi
 • 751309 - Master of Science, mikrobiologi, toårig
 • 751913 - Master of Science, biology, toårig
 • 752225 - Master of Science, biotechnology, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 669937 - Bachelor, bioingeniørfag, treårig
 • 669912 - Videreutdanning for bioingeniører, biologiske fag
 • 669906 - Høgskoleingeniørutdanning, bioingeniør, treårig
 • 769905 - Cand.san.-utdanning, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør)
 • 669907 - Ingeniørutdanning, bioingeniør, toårig
 • 769925 - Master, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør), toårig
 • 651303 - Bachelor, molekylærbiologi og biologisk kjemi, treårig
 • 651301 - Ingeniørutdanning, mikrobiologi, immunologi og patologi, toårig
 • 6513 - Mikrobiologi og cellebiologi
 • 651399 - Mikrobiologi og cellebiologi, uspesifisert, lavere nivå
 • 651302 - Molekylærbiologi, lavere nivå
 • 751908 - Sivilingeniørutdanning, biologi
 • 751309 - Master of Science, mikrobiologi, toårig
 • 751913 - Master of Science, biology, toårig
 • 752225 - Master of Science, biotechnology, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Bachelor, bioingeniørfag, treårig (669937)
 • Videreutdanning for bioingeniører, biologiske fag (669912)
 • Høgskoleingeniørutdanning, bioingeniør, treårig (669906)
 • Cand.san.-utdanning, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør) (769905)
 • Ingeniørutdanning, bioingeniør, toårig (669907)
 • Master, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør), toårig (769925)
 • Bachelor, molekylærbiologi og biologisk kjemi, treårig (651303)
 • Ingeniørutdanning, mikrobiologi, immunologi og patologi, toårig (651301)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (6513)
 • Mikrobiologi og cellebiologi, uspesifisert, lavere nivå (651399)
 • Molekylærbiologi, lavere nivå (651302)
 • Sivilingeniørutdanning, biologi (751908)
 • Master of Science, mikrobiologi, toårig (751309)
 • Master of Science, biology, toårig (751913)
 • Master of Science, biotechnology, toårig (752225)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.